Skip to main content

Fördjupad samverkan med Regionförbundet Jönköpings län

Nyhet   •   Dec 19, 2013 14:50 CET

I dag 19 december undertecknades en överenskommelse mellan Högskolan i Jönköping och Regionförbundet Jönköpings län om fördjupad samverkan inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och högskolans övergripande strategi.

Regional tillväxt och utveckling förutsätter att samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och det civila samhället stimuleras. Högskolan och Regionförbundet ska nu fördjupa sitt samarbete och skapa en ram för framtida gemensamma satsningar och prioriteringar som stärker och förbättrar regionens konkurrenskraft och attraktivitet, både ur ett regionalt och ett globalt perspektiv.

– Överenskommelsen skapar en ram för framtida gemensamma satsningar och prioriteringar som stärker och förbättrar regionens konkurrenskraft och attraktivitet, säger Bengt Dahlqvist, Regionstyrelsens ordförande.

För mer information kontakta:
Lars Niklasson, prorektor Högskolan i Jönköping
Telefon: 070-333 03 65


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera