Skip to main content

JIBS-student fick uppsatsstipendium

Nyhet   •   Feb 15, 2013 14:18 CET

Ruth Bernhold har fått ett stipendium på 10 000 kr från Hyresgästföreningen för sin kandidatuppsats.

Hyresgästföreningen delar varje år ut ett stipendium för ett vetenskapligt arbete som rör hyresrätten eller hyresgästernas situation. 2012 var temat för stipendiet ”Ombyggnad” och stipendiet gick till tre mottagare: Ruth Bernhold, Anna Tönnesen och Simon Pallin.

Ruth Bernhold, som går Affärsjuristprogrammet på Internationella Handelshögskolan, tog emot ett stipendium på 10 000 kronor för kandidatuppsatsen ”Skyddsregeln i 12 kap 55 § 5st hyreslagen”, som uppmärksammar ett aktuellt problem. Den handlar om huruvida motivet att bevara hyresgästens reella besittningsskydd, som formuleras i det aktuella avsnittet, kan anses vara uppfyllt.

Bidragen har bedömts av en jury utifrån texternas relevans och kvalitet. Relevansen bedömdes utifrån hur väl uppsatserna täckte in ämnesområdet. Kvaliteten bedömdes efter klarhet i begreppsanvändning och använda metoder samt lättillgänglighet.

Juryn har bestått av Göran Cars, professor vid institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan, Eva Öresjö, gästprofessor vid Institutionen för Urbana studier, Malmö Högskola, Lena Magnusson Turner, professor vid Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring samt Sven Bergenstråhle, boendeforskare och sociolog.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy