This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

Tillväxtprogrammet på JIBS fortsätter

I vår fortsätter workshoparna i Tillväxtprogrammet på Jönköping International Business School (JIBS). Först ut den 20 mars är Annika Hall från JIBS, Keystone Advisers och Holm Henning & Partners under titeln ”Expansion, Succession eller Exit”.

Workshopen kommer ha stor praktisk fokus och varvas med föreläsningar, fallstudier och exempel från praktiken som ger ett helhetsintryck och deltagarna direkt kan ta till sig. Några av frågeställningar kommer vara:

Hur rekryterar man en vd? Är valet kopplat till er tillväxtstrategi? Vilken strategi ska ni välja? Intern eller extern rekrytering? Söka minoritetsägare? Sälja företaget? Hur påverkas man som ägare? Hur kan man förbereda sig?

Gå gärna in på www.jibs.hj.se/tillvaxt för mer information.

Tillväxtprogrammet på JIBS är ett program som ger företag och tillväxtintresserade individer möjligheten att utveckla de resurser de redan har.

Programmet består av 10 workshopar per år som fångar upp typiska utmaningar och tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag i Sverige. Workshoparna är upplagda på ett praktiknära arbetssätt med inspirationsföreläsningar, gruppdiskussioner, fallstudier och reflektioner kring deltagande företags specifika situation samt övningar som är anpassade till workshopens fokus.

Man får som deltagare möjlighet att lära sig av Internationella Handelshögskolans mest kompetenta lärare och forskare i ett tätt samarbete med externa experter från näringslivet. Programmet ger även möjlighet att utöka det befintliga nätverket då personer från olika företag deltar.

Ämnen

Taggar

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Presskontakt