Skip to main content

3,1 miljoner till forskning inom produktutveckling

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2012 09:08 CET

Vetenskapsrådet har beviljat 3,1 miljoner kronor till professor Peter Hansbo för projektet ”Finita elementmetoder på ytor: ytdiffusion, ytspänning och elastiska skal”. Initiella studier antyder exempelvis att forskningen kan leda till enklare och noggrannare skalmodeller för användning i krocksimuleringar.

Professor Peter Hansbo tillhör forskningsmiljön Produktutveckling med inriktning simulering och optimering vid avdelningen för maskinteknik. Projektet genomförs i samarbete med professor Mats. G. Larsson, Umeå Universitet.

Ytfenomen är viktiga i många tekniska tillämpningar. Till dessa hör transportproblem på ytor, vilket påverkar fasomvandling, kristalltillväxt mm, ytspänning, som kan ha stor betydelse i många flödesproblem, samt elastiska skal, vilket är tunna elastiska strukturer såsom bilplåt som oftast behandlas som om de vore tvådimensionella ytor.

Att numeriskt behandla ytfenomen har speciella problem som inte uppstår vid andra numeriska simuleringar. Till exempel är det mycket viktigt hur ytan representeras eftersom detta påverkar själva problemet. Detta är ställt på den ”exakta” ytan, på vilken man normalt inte direkt kan lösa modellen: ytan man använder är i tillämpningar alltid en approximation av den exakta ytan. Här har man alltså två approximationer: en av ekvationen som beskriver modellen, och en av ytan på vilken modellen antas gälla. I detta projekt kommer studier att göras på effekterna av denna uppdelning av felet för att kunna uttala sig om det totala felet hos en given beräkning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera