Skip to main content

Äldres klagomål – värdefull information eller bagateller?

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 15:53 CEST

Vad händer om äldre människor klagar på äldreomsorgen? Vad gör kommunen med de klagomål de får in? Och hur kommer det sig att äldreomsorgens personal kallar klagomål för "småsaker"? Två nypublicerade studier av Tove Persson, doktorand vid Hälsohögskolan i Jönköping, visar att såväl äldreomsorgspersonal som tjänstemän ofta bagatelliserar äldres klagomål - något som i sin tur gör det svårt för äldre att göra sin röst hörd.

"Vi tycker att det är värdefullt att få ta del av dina tankar, idéer eller klagomål - såväl positiva som negativa - det ger oss en chans att förbättra vår verksamhet." Denna och liknande formuleringar återfinns i de flesta svenska kommuner. Inte bara i Sverige, utan i flera EU-länder används liknande budskap där de äldre uppmanas att komma med synpunkter. Bland sina målsättningar skriver "European Social Network" att äldreomsorgen i Europa ska lyssna på äldre medborgare och involvera dem i beslut som rör deras vård och omsorg. Tove Persson menar dock att det är lite si och så med lyssnandet, i alla fall i Sverige. Trots att klagomål beskrivs som ett värdefullt led för att förbättra verksamheten visar två nya studier att klagomål som förs fram av äldre medborgare, ofta bagatelliseras av så väl ansvariga chefer som av äldreomsorgens personal.

I en av Perssons studier intervjuades 100 chefer för att ta reda på vad som händer med äldres klagomål. Studien visade att hanteringen är rörig och att det ofta är oklart vem som har ansvaret för att göra något åt de saker som de äldre är missnöjda med. Vidare visade det sig att cheferna ofta trivialiserade betydelsen av äldres klagomål: "De klagar mest på småsaker, att hemtjänsten inte kommer ibland och så där" (citat av en chef ). I en annan av Perssons studier intervjuades personal på olika äldreboenden och här visade det sig att även personalen beskrev äldres klagomål som bagateller. Studien visar hur sättet, som vårdpersonalen pratar om klagomål, skapar hinder för äldre att utöva inflytande. Trots kommunernas målsättning "att lyssna på äldre medborgare", tycks det vara en lång väg kvar innan målet är nått.

Läs mer om Tove Perssons forskning på www.hhj.hj.se/doc/4283

Ytterligare information lämnas av: Tove Persson, mobil: 0734-098727

--------------

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.