Skip to main content

Alkoholförebyggande projekt förbättrade rutinerna

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 09:05 CEST

Högskolan i Jönköping var en av Alkoholkommitténs fyra utvecklingshögskolor där insatser för att minska riskfylld alkoholkonsumtion skulle initieras. Projektet, som avslutades i december, har lett till förbättrade rutiner för Studenthälsan och Studentkåren.

Under två år bedrevs ett alkoholförebyggande projekt vid högskolan med målet att utveckla befintliga alkoholförebyggande aktiviteter och strukturer samt att initiera ytterligare förebyggande insatser. De två främsta aktörerna inom området på högskolan är Studenthälsan och Studentkåren.
- För oss har projektet varit värdefullt. Det har inneburit en möjlighet att förankra rutiner för hur vi arbetar alkoholförebyggande. Vi har bland annat gått utbildningar i ASTP (Alcohol Skills Training Program) och i ICAIP (Individual Coping and Alcohol Intervention Program) en metod som vänder sig till studenter som har vuxit upp med anhöriga som har problem med alkoholen, säger Marie Böwing-Lindström, verksamhetsansvarig, Studenthälsan.

För Studentkårens del innebar projektet bland annat en utbildning i  ansvarsfull alkoholservering för personalen på studentpuben och en revidering av Studentkårens alkohol- och drogpolicy. Även efter projektets slut har alkohol fortsatt vara en viktig fråga för Studentkåren.
- Delvis på grund av projektet blev studentens välmående en fokusfråga för oss i vår verksamhetsplan. I det arbetet är det viktigt att uppmärksamma en kontrollerad alkoholkonsumtion som en central aspekt, säger Henning Karlsson, vice ordförande med ansvar för studiesocial kvalitet vid Jönköpings Studentkår.

Genom ett webbtest, AUDIT, kan studenter vid högskolan testa sina alkoholvanor anonymt. AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) har tagits fram av WHO och är utprovat i flera länder. Hittills har 309 personer genomfört testet.
- Att ge kort, normativ återkoppling på ens alkoholvanor har i tidigare studier visat sig vara en lovande metod för att minska riskfyllt drickande, säger Marie Böwing-Lindström.

Än kan man inte svara på om projektet lett till att den riskfyllda alkoholkonsumtionen minskat bland studenterna. En slutrapport från en effektutvärdering av projektet beräknas bli klar i sommar.

Bakgrund
Alkoholkommittén avsatte under tre terminer (ht 2006 till ht 2007) ekonomiska medel till fyra utvecklingshögskolor (Jönköping, Halmstad, Malmö och Mälardalen) för att initiera insatser i syfte att reducera riskfylld alkoholkonsumtion vid respektive lärosäte. Projektet vid Högskolan i Jönköping förlängdes och drevs under 2008 av högskolan med hälftenfinansiering från Läns-styrelsen i Jönköpings län.

Alkoholkommittén, Socialdepartementet, som var tillsatt av regeringen, verkade mellan åren 2001-2007. Efter dess avveckling fick Statens folkhälsoinstitut regeringens uppdrag att fortsatt stödja det hälsofrämjande arbetet på universitet och högskolor inom områdena alkohol, narkotika, tobak och dopning. Uppdraget samordnas och genomförs inom ramen för det Nationella Riskbruksprojektet.

För ytterligare information kontakta
Marie Böwing-Lindström, verksamhetsansvarig, Studenthälsan, tfn: 036-10 10 65, mobil: 0709-64 26 38, e-post: marie.bowing-lindstrom@hs.hj.se

Elisabet Flennemo, projektledare Nationella Riskbruksprojektet, Statens folkhälsoinstitut, mobil: 070-237 07 66, e-post: elisabet.flennemo@fhi.se

Högskolan i Jönköping är en stiftelse med tydliga profiler som präglas av entreprenörsanda, internationella relationer och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 000 registrerade studenter, cirka 800 anställda och omsätter 718 mnkr.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.