Skip to main content

Ett årtionde av medieforskning - Metoder och forskningsinsatser för framtiden

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 09:28 CET


Onsdag 11 december

Sal B1014, JIBS
Tid : 10:30 till 17:15

Media Management and Transformation Centre vid Jönköping International Business School fyller tio år och firar det med ett symposium. Vi  kommer att se tillbaka på de senaste 10 åren och reflektera över hur det har förändrat vår förståelse av medieindustrin. Årtiondet har bland annat varit en period där digitaliseringen har förändrat inte bara distribution och konsumtion av nyheter, utan också det dagliga livets rutiner för konsumenterna. Som forskare har vi försökt förstå den här förändringen, och tar oss tid att reflektera över aktuell forskning inom området. Bland slagord som "mediekonvergens" , "sociala medier", och "big data" , frågar vi oss om rätt frågor har undersökts och vad vi mer kan lära oss, när vi fortsätter framåt.

Symposiet kan genomföras tack vare stöd från Carl Olof och Jenz Hamrin-stiftelsen.

Välkomna!

Talare

Lovisa Hamrin - vd Herenco AB

Arne H. Krumsvik - Oslo och Akershus University College of Applied Sciences , Institutionen för journalistik och medier

Tobias Olsson - Lunds universitet

Robert G. Picard - Reuters Institute , Institutionen för politik och internationella relationer vid universitetet i Oxford , och MMTC

M. Björn von Rimscha - IPMZ - Institutet för masskommunikation och Media Research , University of Zurich

Gunnar Springfeldt - Grundare Springfeldt Media

Ingela Wadbring - Mittuniversitetet

Oscar Westlund - Göteborgs universitet och IT- universitetet i Köpenhamn

Dr Mart Ots - chef för MMTC


Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar på tre centrala teman: Entreprenörskap, förnyelse och ägande. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 100 registrerade studenter, ca 150 anställda och omsätter ca 178 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy