Skip to main content

Ett nytt grepp på konsumtionsforskning

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 13:52 CET

Konsumtion är en mycket stor del av våra liv. Men hur hänger vår konsumtion ihop med de saker vi gör i vår vardag? Spelar gitarr, arbetar i trädgården eller pratar med varandra?

Benjamin Hartmann försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i företagsekonomi “Consumption and practice: unfolding consumptive moments and the entanglement with productive aspects ", vid Jönköping International Business School den 13 december.

Inom marknadsföring och konsumentforskning har man på sista tiden visat förnyat intresse för teorier om hur vi lever och försökt förstå konsumtion i ljuset av mänskliga vardagsaktiviteter.  Men hur fungerar egentligen konsumtion i förhållande till de saker vi gör, tänker och vill?

- Studiet av det här kompliceras av långvariga debatter i tidigare litteratur där begreppet konsumtion är sammanblandat med produktion på olika sätt. Enligt dessa debatter måste man för att förstå konsumtion vara uppmärksam på dess kopplingar till produktion, säger Benjamin Hartmann.
Avhandlingen fokuserar på empiriskt material insamlat från internetforum, där man diskuterar till exempel gitarrspel och trädgårdsarbete.

Hartmann tar ett praktiskt-teoretiskt perspektiv på  människors vardagsaktiviteter som utgångspunkt för konsumtionsbeteende och konsumtionens sammanflätning med produktion. Han kikar bakom maskerna på producenten, konsumenten och ”the prosumer” och erbjuder ett alternativt sätt att forska och teoretisera kring konsumtion.

Opponent var professor Dannie Kjeldgaard, Syddansk Universitet
Medlemmar i betygsnämnden var professor Avi Shankar, University of Bath, professor Saara Taalas, Linnéuniversitetet, och Adele Berndt, JIBS
Ordförande var professor Helén Anderson, JIBS / Linnéuniversitetet.


Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar på tre centrala teman: Entreprenörskap, förnyelse och ägande. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 100 registrerade studenter, ca 150 anställda och omsätter ca 178 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera