Skip to main content

Ett positivt etiskt klimat ger färre etiska problem

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 08:30 CET

Sjuksköterskor upplever etiska problem i sitt arbete när de känner en oförmåga att ge god vård. Upplevs däremot ett positivt etiskt klimat på arbetsplatsen med god kommunikation, teamkänsla och bra stöd uppkommer de etiska problemen mer sällan. Detta visar Marit Silén i sin doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Avhandlingen har som syfte att utreda och beskriva vad sjuksköterskor tycker är etiskt problematiskt och moraliskt stressande i sitt arbete, vilka faktorer som bidrar till uppkomsten av etiska problem samt vilka åtgärder som vidtas för att hantera dessa situationer.

- Etiskt klimat, som innebär hur man som anställd tycker att etiska problem hanteras på arbetsplatsen, är ett fenomen som inte uppmärksammats så mycket inom vårdforskning. Tidigare forskning har inte fördjupat sig i vad som gör att det etiska klimatet uppfattas som positivt. Det var jag nyfiken på och intervjuade därför sjuksköterskor som arbetade på avdelningar med en positiv miljö. Jag frågade vad de gjorde när de ställdes inför etiska problem för att försöka hantera dessa situationer så bra som möjligt, säger Marit Silén.

Resultaten i Marits avhandling baseras på fyra studier där 54 sjuksköterskor intervjuats och 249 sjuksköterskor besvarat enkäter.

I intervjuerna framkom att det etiska klimatet blev positivt när personalen arbetade som ett team, sjuksköterskorna fick stöd ifrån arbetskamrater och information från läkare och chefer.  Andra viktiga faktorer som bidrog till ett positivt etiskt klimat var att ge vård utifrån patientens och närståendes behov samt att ha rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen. När de  etiska problemen hanterades på ett bra sätt förekom också situationerna mer sällan.

- Sjuksköterskor kommer i sitt arbete alltid att uppleva etiska problem. Etiska problem och stress uppkommer framför allt vid beslut kring en patients livsuppehållande behandling, svårigheter i att bevara patienters integritet och vid bristande förutsättningar för att ge en god vård.  Det personalgruppen kan göra är att försöka förebygga att situationerna uppkommer genom att undersöka vad det är som gör att de uppstår och sedan lära sig att hantera dem så bra som möjligt när de väl uppkommer. Att skapa och upprätthålla ett positivt etiskt klimat är en del i detta arbete , säger Marit Silén.

Doktorsavhandlingen "Encountering ethical problems and moral distress as a nurse – Experiences, contributing factors and handling" framläggs till offentlig granskning fredagen den 11 november, kl 13:00 i Forum Humanum, Hälsohögskolan, Jönköping.

Välkommen!

För mer information kontakta Marit Silén:
Tel: 036-101245, eller 070-5407975
E-mail: marit.silen@hhj.hj.se

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy