Skip to main content

Examensrätt för populärt ämne ifrågasätts av Högskoleverket

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 15:03 CET

Kurser i litteraturvetenskap läses av HLK:s lärarstudenter, men finns också med i utbudet av
fristående kurser. Bland de över hundra kurser som erbjuds till hösten 2006 är flera inom
området svenska och litteraturvetenskap.
Igår kom en rapport kommit från Högskoleverket med resultatet av en utvärdering av ämnet
litteraturvetenskap vid högskolor och universitet i Sverige. Efter granskningen har
Högskolan i Jönköping, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och
Mittuniversitetet fått sina examensrätter ifrågasatta. Anledningen till att examensrätten i
Jönköping ifrågasätts är att man bedömer att HLK har för få disputerade lärare i
litteraturvetenskap.
I rapporten framkommer också att lärarna vid HLK är engagerade och engagerande och att
studenterna uppskattar lärarna för deras förmåga att inspirera. Studenterna framhåller också
utbildningens bildningskvalitet.
Utvärderingen rekommenderar att HLK anställer fler disputerade lärare i litteraturvetenskap
och avsätter resurser för utveckling av de fristående kursernas innehåll och omfattning.
– Möjligheterna för oss att följa utvärderingens rekommendationer är stora med Högskolan i
Jönköpings nya budgetlogik, som reserverar resurser just för sådana här ändamål. På HLK
arbetar vi redan nu i den riktning utvärderingen rekommenderar och det kommer också att
synas i den strategiplan, som vi just nu arbetar med, säger HLK:s VD Henning Johansson
Läs hela rapporten på HSV’s hemsida www.hsv.se
Utvärdering biologi
Även ämnet biologi har utvärderats av en bedömargrupp från Högskoleverket. Den
rapporten kommer enligt uppgift att offentliggöras under dagen.
För ytterligare information om båda utvärderingarna, kontakta
Professor Henning Johansson, tfn 036-10 15 00, 070-311 96 63

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB Tfn 036-10 10 00 e-post hlk@hlk.hj.se
Box 1026 Fax 036-16 25 85 www.hlk.hj.se
SE-551 11 Jönköping
Eva Hulting, tfn 036-10 15 05 2006-03-23

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera