Skip to main content

Flexibilitet och lyhördhet viktigt när barn opereras

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 12:11 CEST

För att minska ett barns oro före operation är det viktigt för anestesisjuksköterskan att lyssna på barnet och vara flexibel och agera efter barnets behov. Detta framkommer i en licentiatsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Ingalill Gimbler Berglund har i sin licentiatsavhandling Nurse anaesthetist’s interactions and assessment of children’s anxiety beskrivit anestesisjuksköterskors interaktion med oroliga barn före en operation. Hon har även beskrivit översättningsprocessen av modified Yale Preoperative Anxiety Scale (m-YPAS) till svenska och testat hur den fungerar inom den svenska sjukvården.

Många barn som ska opereras är oroliga före operationen vilket påverkar insomnandet och deras behov av smärtlindring direkt efter operation. Vissa barn kan ha svårigheter med att sova, vara ängsliga och få andra förändringar i sitt beteende upp till flera veckor efter en operation.

- Resultaten i min avhandling visar att lyhördhet för barnet och möjlighet att vara flexibel i sitt agerande efter barnets behov var viktiga strategier för att minska barnets oro före operation, säger Ingalill Gimbler Berglund. Att skapa en relation med barnet och göra barnet till en aktiv deltagare var andra viktiga metoder.

Det amerikanska skattningsinstrumentet, m-YPAS, mäter oro i samband med anestesitillfället. Instrumentet skapas utifrån specifika beteenden som speglar oro och är ett strukturerat sätt och ett pedagogiskt hjälpmedel för att tolka barns oro. Det kan även användas för att undersöka effekten av åtgärder för att minska barns oro och jämföra dessa resultat.

- Att lära sig innehållet i m-YPAS kan vara ett sätt att förbättra personalens förmåga att tolka barnens oro, berättar Ingalill Gimbler Berglund.

Ingalill Gimbler Berglund försvarar sin licentiatsavhandling Nurse anaesthetist’s interactions and assessment of children’s anxiety fredagen den 5 oktober kl 13:00 i Forum Humanum, Hälsohögskolan, Jönköping.

Välkommen!

För mer information, kontakta
Ingalill Gimbler Berglund
Tel: 036-101242
Mejl: ingalill.gimbler-berglund@hhj.hj.se

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de fyra forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, ADULT samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy