Skip to main content

Forskning nära företagen stärker Jönköpingsregionen

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 08:12 CEST

Nya kunskaper som kan tas tillvara direkt i företagens vardag, i forskningsprojekt som stärker Jönköping som forskningsregion. Det är tanken när högskolan, Regionförbundet och näringslivet drar igång ett gemensamt forskningsprogram.

Med forskningsprogrammet satsar man gemensamt för att:

  • öka forskningsvolymen i regionen, på väg mot att bli en ledande forskningsregion i Europa, enligt målet i den regionala utvecklingsstrategin.
  • utveckla omfattningen av och kvaliteten i samverkan mellan högskolan och det regionala näringslivet.

Regionförbundet och högskolan bidrar med 5 miljoner kronor vardera till forskningsprogrammet, mot att näringslivet bidrar med egen tid motsvarande cirka 10 miljoner kronor ytterligare till de tre treåriga forskningsprojekten som nu startar. Utöver detta finansierar Vinnova den administrativa uppbyggnaden av programmet.

– Det faktum att vi jobbar med problem som är direkt relevanta för de delaktiga företagen och att de bidrar med egen tid, snarare än pengar, ger goda förutsättningar att skapa genuin samverkan mellan högskolans forskare och företagen, säger Lars Niklasson, prorektor vid Högskolan i Jönköping.

Ett av de tre forskningsprojekt som nu kan starta är projektet PEOPLE där forskare och företag tillsammans ska arbeta för att förebygga vävnadsskador från hjälpmedel som proteser och rullstolar.

– Trycksår, liggsår och sittsår kan vara svårbehandlade och även få livshotande konsekvenser. I projektet ska vi tillsammans med Hälsohögskolan undersöka orsakernatill skadorna och arbeta för att kunna optimeradesignenav till exempel proteser, rullstolar och ortoser på individnivå, konkurrenskraftigt och hållbart, säger Kent Salomonsson, universitetslektor i maskinkonstruktion, Tekniska Högskolan vid Högskolan i Jönköping.

De två andra forskningsprojekten handlar om förutsättningar för företag att behålla produktion i Sverige, samt ett simuleringsverktyg som ska underlätta industriell produktframtagning.

Totalt kommer högskolans forskare att samarbeta med tio företag inom de tre projekten.

– Forskningsprogrammet möjliggör ett tätare samarbete mellan regionen, högskolan och näringslivet, vilket bidrar till uppfyllandet av målen i den regionala utvecklingsstrategin. Vi hoppas på goda resultat, regional tillväxt och fortsatt inomregionalt gott samarbete, säger Annelie Svenningsson Rydell, projektansvarig vid Regionförbundet.

– Jag hoppas detta är den första omgången av flera med företagsnära forskningsprojekt som vi genomför inom ramen för vårt samarbete, och att vi i framtiden även kan utveckla arbetssättet till andra samhälleliga aktörer, säger Lars Niklasson.

Mer information om forskningsprogrammet och de tre projekten

För mer information kontakta gärna:
Lars Niklasson, prorektor Högskolan i Jönköping
Telefon: 070-333 03 65


Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy