Skip to main content

Forskningssamarbetet mellan Jönköping University och Region Jönköpings län fortskrider

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 12:40 CET

Det regionala forskningsprogrammet med näringslivsinriktad forskning går nu in på sitt andra år, vilket inleds med att två nya forskningsprojekt startas upp. Områdena för de nya projekten - gjutna material och processer respektive integrering av IT i produkter med verksamhetsstödjande IT - visar på programmets bredd.

Det regionala forskningsprogrammet skapades 2014 av Jönköping University och Region Jönköpings län med två huvudsakliga syften - att öka forskningsvolymen i regionen och att utveckla samverkan mellan högskolan och det regionala näringslivet.

Forskningen sker i nära samarbete med de deltagande företagen och varje projekt löper under tre år. Under denna tid bidrar företagen med egen arbetstid, vilket ger goda förutsättningar för en genuin samverkan mellan forskarna och företagen.

– När akademin tar klivet in i företagens vardag på det sätt som sker i det regionala forskningsprogrammet kommer den nya kunskapen till direkt nytta för företagen. Det stärker företagens konkurrenskraft och stimulerar tillväxten i regionen, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör på Region Jönköpings län.

Sedan programmet skapades har tre forskningsprojekt startats, och nu drar alltså ytterligare två projekt igång. De nya projekten handlar om så vitt skilda saker som optimering av tillverkningsprocessen för gjutprodukter och hur så kallade intelligenta produkter kan vara uppkopplade mot sin tillverkare på ett sätt som öppnar upp för nya affärsmöjligheter.

Det förstnämnda projektet, som kallas HINT (High INTegrity cast components in Al‐Si alloys), syftar till att ta fram en metod för att optimera olika faktorer som påverkar kvaliteten i gjutprodukter. Forskningen kommer att omfatta faktorer i alla steg av tillverkningsprocessen, från legeringsval till en färdig komponent. I projektet kommer forskarna att samverka med ett flertal företag från olika delar av produktkedjan.

– Kunskapen om hur olika processparametrar påverkar kvaliteten är idag begränsad bland olika aktörer i produktkedjan. För att få mer konkurrenskraftiga och hållbar gjutprodukter behöver vi utveckla den kunskapen, menar Ehsan Ghassemali, postdoktor vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, och projektledare för HINT.

Det andra nystartade projektet kallas PdEAM (Product driven Enterprise Architecture Management). Detta projekt handlar om hur produkter med inbyggd IT kan kopplas ihop med företags olika IT- och verksamhetsstrukturer så att helt nya typer av tjänster kan skapas.

– Tänk dig till exempel en robotgräsklippare som själv kan meddela en serviceagent när någon del i klipparen gått sönder, och att någon kommer hem och lagar klipparen utan att du ens behövt lyfta luren, säger projektledaren Ulf Seigerroth, docent vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.

Mer information om projekten finns på http://ju.se/samarbeta/samarbeta-med-forskare/regionalt-forskningsprogram.html

Kontaktperson för HINT: Salem Seifeddine, 036-10 16 62

Kontaktperson för PdEAM: Ulf Seigerroth, 036-10 17 85

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy