Skip to main content

Framtidens teknik för äldre

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 08:38 CET

Framtidens tekniska innovationer som riktar sig till äldre bör också utgå från äldre individers önskningar, behov och efterfrågan. Det pekar allt fler forskningsresultat och debatter i samhället på. Med stöd av Regionförbundet har Högskolan i Jönköping tagit initiativ till ett Gerotech-projekt i Jönköpingsregionen.

Högskolans verksamhet och det lokala näringslivet kan tillsammans med kommun, landsting och äldreorganisationer via detta projekt skapa ett regionalt nätverk som ger spännande synergieffekter. Nätverket skapar livskvalitet för seniorer och nya affärsmöjligheter för företagen samtidigt som det kan leda till ökad kvalitet inom kommun och landsting. Nätverket kan också bidra till eller bygga på intressant forskning från högskolan. Målet är att inom nätverket etablera aktiva intressegrupperingar som driver konkreta innovativa tekniklösningar och projektidéer vidare.

Projektet inleddes med en gruppdiskussion med seniorer för att fånga deras efterfrågan, behov och önskningar inom området. Med utgångspunkt i denna diskussion hölls en första workshop för hela nätverket i november.

Vid workshopen identifierades fyra kärnområden: transporter och samhällsplanering, träningsredskap, tekniska hjälpmedel/produkter samt trygghetslösningar. Dessa kärnområden kommer att utgöra mindre nätverk, inom det större nätverket. 

-  Diskussionerna vid workshopen gav många intressanta infallsvinklar och vi förväntar oss att dessa diskussioner ska kunna bana väg för fortsatt arbete i nätverket med koppling till fyra kärnområdena, säger Sofi Fristedt som är projektledare.

Torsdagen den 21 februari, klockan 13-17 hålls nätverkets andra workshop på Familjen Ericsson City Hotell i Jönköping. Vid workshoppen ”Skapa livskvalitet för äldre och samtidigt nya affärsmöjligheter – ett vinn vinn koncept för alla” fördjupas samarbetet inom kärnområdena och nätverket i stort.

Press och media hälsas välkomna till workshopen.

Schema:
13.00 Välkommen och vad har hänt sen sist
14.00 Gruppindelning
14.15 Grupparbete
14.45 Kaffe med mingel
15.15 Fortsatt grupparbete
16.00 Summering av gruppdiskussion. Hur går vi vidare?

Mer information lämnas av
Sofi Fristedt
Hälsohögskolan i Jönköping
frso@hhj.hj.se
Mobil: 0706 – 41 53 90


Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de fyra forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, ADULT samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 300 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy