Skip to main content

Högskolan i Jönköping i nationell satsning för att höja kvaliteten på lärarutbildningen

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 13:47 CEST

Högskolan i Jönköping är ett av tre lärosäten som utsetts av Universitets- och högskolerådet (UHR) att ingå i en försöksverksamhet med krav på lämplighetsprövning vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildningen.

Lärarutbildningen i Jönköping bedrivs vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Försöksverksamheten kommer att starta hösten 2015 och berör då sökande till förskollärarutbildningen. Där krävs att de sökande, förutom generell behörighet, också genomgår särskild lämplighetsprövning.

–  Detta är ett mycket glädjande besked för HLK och ger oss möjlighet att ytterligare höja kvalitén på lärarutbildningen. Vi var till exempel först ut bland lärarutbildningarna med att sätta ett lägsta värde för högskoleprovet, säger Stephan Rapp, vd vid HLK.

–  HLK har sedan tidigare erfarenhet av ett liknande upplägg vid antagning till ”gamla” lärarutbildningen. Vi har också ett pågående erfarenhetsutbyte med lärarutbildningen i Finland, där man sedan många år har arbetat med lämplighetsbedömning. säger Stephan Rapp vidare.

För den som söker till förskollärarutbildningen vid HLK med start hösten 2015 krävs generell behörighet och lämplighetsprövning. Efter ett första försöksår är HLK beredda att utöka verksamheten till att omfatta alla lärarutbildningar.

Försöksverksamheten kommer att pågå under tre år med start hösten 2015. Därefter ska UHR tillsammans med medverkande lärosäten utvärdera verksamheten.

UHR kommer också att utgöra ett stöd och tillse att frågor som kvalitet, rättssäkerhet och likvärdighet iakttas.

För mer information, välkommen att kontakta:
Stephan Rapp, vd, HLK, 070-575 21 65

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera