Skip to main content

Högskolan i Jönköping samverkar ofta, mycket och smart

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 07:59 CET

När Svenskt Näringsliv listar de utbildningar i landet som samverkar mest och bäst med arbetslivet finns utbildningar vid Högskolan i Jönköping med inom varje ämnesområde som är undersökt.

På den nya sajten Samverkamera.se listas ett urval av landets utbildningar utifrån hur bra de är på att ge studenterna kontakt med arbetslivet under studietiden.

Tekniska Högskolan (JTH) finns i toppen med programmet Digital Visualisering som tar hem en fjärdeplats bland de bästa teknikutbildningarna och en sjätteplats bland samtliga utvärderade utbildningar alla kategorier. Även Maskinteknik – industriell ekonomi och produktionsledning samt 3D-teknik placerar sig bra både inom teknik och totalt.

Biomedicinska analytikerprogrammet – laboratoriemedicin och Arbetsterapeutprogrammet vid Hälsohögskolan (HHJ) tar en femte- respektive tiondeplats inom vård. Bland de 31 bästa vårdutbildningarna finns hela sju utbildningar vid HHJ.

Medie- och kommunikationsprogrammet vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) ligger på nionde plats inom humaniora. Programmet International Management vid Internationella Handelshögskolan (JIBS) är ett av de tio bästa om man skiljer ut företagsekonomi.

Tidig kontakt med blivande arbetsgivare

– Riktigt roligt att vi spelar med i toppen! Och glädjande att även våra utbildningar i noderna Eksjö och Värnamo, där Digital Visualisering och 3D-teknik finns, håller så hög kvalitet. På JTH inför vi just nu ett helt nytt utbildningskoncept som vi utarbetat tillsammans med regionens näringsliv och som kommer att föra arbetslivet ännu närmare vår verksamhet, säger Mats Jägstam, vd JTH.

– Den nära kontakten med samhället är väsentlig i all vår utbildning, både genom studenternas verksamhetsförlagda utbildning och att arbetslivet är delaktigt i utvecklingen av våra program. Ett exempel är den biomedicinska plattformen som är en unik mötesplats för utbildning och forskning mellan HHJ och Landstinget i Jönköpings län, säger John Hultberg, utbildningschef HHJ.

-Samarbetet med fadderföretagen är en viktig del av våra utbildningar i företagsekonomi. Det ger studenterna en uppfattning om hur teori omsätts i praktiken ute i arbetslivet och värdefulla kontakter i olika branscher. Vi arbetar ständigt med att förstärka vårt samarbete med näringslivet, säger Paul McGurr, utbildningschef på JIBS.

– För oss är det självklart att bedriva utbildningen i nära kontakt med världen utanför högskolan. Alla våra studenter gör praktik i Sverige eller utomlands och genomför arbetslivsanknutna projekt. Men vi vill mer! Vi fortsätter att fördjupa samarbetet med det omgivande samhällets olika instanser och funktioner, säger Eva-Lotta Palm, utbildningsledare MKV-programmet på HLK.

Se alla listor på samverkamera.se

För mer information kontakta gärna:

Mats Jägstam, vd Tekniska Högskolan
Telefon: 0704-33 88 68

John Hultberg, utbildningschef Hälsohögskolan
Telefon: 036-10 12 67

Eva-Lotta Palm, utbildningsledare Högskolan för lärande och kommunikation
Telefon: 0705-19 55 91

Hanna Ståhl, biträdande utbildningschef Internationella Handelshögskolan
Telefon: 036-10 17 16


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy