Skip to main content

Högskolan och kommunen bygger Jönköping Science City

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 11:43 CEST

”Jönköping Science City”, en dynamisk stadsmiljö kring högskolan med företag, studenter och forskning i nya samverkansmiljöer. Det är en av satsningarna i det långsiktiga samarbetet som i dag befästes mellan Högskolan i Jönköping och Jönköpings kommun.

Fyra prioriterade områden finns med i den gemensamma avsiktsförklaringen som i dag skrevs under av högskolans rektor Anita Hansbo och kommunstyrelsens ordförande Mats Green. Tillsammans ska högskolan och kommunen:

·  Verka för Jönköping som attraktiv stad för studenter och forskare nationellt och internationellt.

·  Skapa förutsättningar för Jönköping Science City.

·  Attrahera spetskompetens inom områden av gemensamt intresse.

·  Arbeta för internationell samverkan.

Jönköping Science City går bland annat ut på att låta högskoleområdet växa tillsammans med övriga aktörer i samhället, att skapa fysiska samverkansmiljöer där företag, studenter, forskare, arbetslivsrepresentanter och andra intressenter kan mötas.

– Vår högskola finns mitt i stan, och alldeles intill ligger Science Park Jönköping. Dessutom har vi förmånen att verka i en kommun med en framsynt stadsbyggnadsvision. Vi vill samla dessa krafter för att utveckla campusområdet till en Science City där inkubatorsverksamhet, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig förvaltning, samt tiotusentals studenter integreras i en dynamisk stadsmiljö med bostäder, mötesplatser, samarbeten och kulturliv, säger Anita Hansbo.

– Det är viktigt för Jönköpings kommun att högskolan fortsätter att utvecklas och växa. Genom avsiktsförklaringen har vi enats om att ett antal gemensamma prioriteringar som på sikt kommer att göra Jönköping ännu mer attraktivt för studenter, forskare och företag, säger Mats Green. 

För mer information kontakta gärna:
Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping
Telefon: 070-250 81 70

Mats Green (M), kommunstyrelsens ordförande, Jönköpings kommun
Telefon: 0727-42 55 27


Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy