Skip to main content

Hur kan utvecklingsarbete bli långsiktigt hållbart?

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2014 11:21 CEST

I dag drivs mängder av projekt som ska lösa olika samhälleliga problem, samtidigt är det osäkert vad som egentligen kommer ut av alla dessa satsningar som görs. Ann Öhman Sandberg vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping har studerat denna problematik i en ny doktorsavhandling i pedagogik.

För att lösa ett aktuellt samhällsproblem avsätts ofta medel för att finansiera projekt. Enstaka projekt är sällan en tillräcklig insats för att lösa problemen och det är därför vanligt att finansiera flera projekt inom ramen för ett program. Ofta är dessa program fleråriga och syftar till regional, nationell eller internationell utveckling.

– Dessa projekt och program är tänkta att lösa samhälleliga problem eller behov. Samtidigt visar forskning att det är osäkert om resultaten av alla projekt blir hållbara, säger Ann Öhman Sandberg.

Ann Öhman Sandberg har i sin forskning studerat ett projekt inom det nationella programmet IT i Lärarutbildningen. Programmet pågick 2005-2011, finansierades av KK-stiftelsen och hade som övergripande syfte att höja lärarstudenters digitala kompetens. Det projekt som Ann Öhman Sandberg studerade var ett samverkansprojekt mellan högskolor som bedrev lärarutbildning och de kommuner, som ansvarade för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

En intressant slutsats handlar om samverkan mellan de involverade parterna och särskilt finansiärens roll. För att projektens resultat på sikt ska leda till hållbara förändringar behöver finansiären ta ett aktiv ansvar för att upplösa motsättningar mellan de verksamheter som samverkar kring ett projekt. På så sätt kan projektet svara mot alla berörda parters behov Hållbar programutveckling handlar inte enbart om långsiktiga effekter, utan också om av vad som kan förstås som kontinuerligt lärande i samverkan med de verksamheter som berörs av av projektresultatet, säger Ann Öhman Sandberg.

Ann Öhman Sandberg försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i pedagogik ” Hållbar programutveckling: en studie av betydelsen av expansivt lärande och delvis delade objekt” vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping den 28 maj 2014.

Ann Öhman Sandberg är bosatt i Örebro och är utbildad lärare i Biologi och Idrott. Hon har undervisat både inom grundskola och på folkhögskola. Hon är för närvarande anställd vid Apel i Örebro, ett nationellt centrum för forskning och utveckling kring lärande i arbetslivet och vid Örebro universitet.

 Länk till avhandlingen

För ytterligare information, välkommen att kontakta:

Ann Öhman Sandberg
ann.ohman-sandberg@apel-fou.se
Tfn 070-308 17 32

 

Foto: Magnus Wahman

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 4.500 studenter, cirka 135 anställda och omsätter 182 mkr (2012).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.