Skip to main content

Hur små barn utforskar, tolkar och skapar tecken

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2015 14:13 CEST

Begreppet litteracitet används i forskning om barns skriftspråkande i sociala sammanhang. I begreppet omfattas också berättande, symboler och bilder.

Avhandlingen visar att det är barnens spontana aktiviteter som är utgångspunkt för förskolans arbete med litteracitet. Man arbetar både med traditionella skriftspråksmaterial och till exempel pinnar eller klossar. Små barn för fram sina tankar på många olika sätt, både genom att prata och bygga och rita.

Sara Hvit Lindstrand har också studerat hur barnen mellan ett och tre år använder en interaktiv skrivtavla i förskolan. Hennes avhandling visar hur barnen skapar mening tillsammans med andra barn, och noggrant undersöker teckensystem som färger, linjer och symboler. De undersöker också gränsen mellan sig själva och tekniken genom att utmana tekniken på olika sätt.

– Små barns meningsskapande sker på olika sätt beroende på vilket material de använder, och i vilken utsträckning materialet bidrar till kreativitet och lek. Den interaktiva skrivtavlan bidrar till teckenskapande aktiviteter där barnen utforskar, tolkar och skapar tecken, säger Sara Hvit Lindstrand.

Små barns litteracitet handlar om att ta reda på hur världen fungerar, och om kroppsligt och materiellt berättande. Barns tidiga möten med digital teknologi gör att deras språk byggs upp och formas på nya sätt. De kommer mycket tidigt i kontakt med en mängd olika tecken. Detta får konsekvenser för hur förskolan kan erbjuda barnen en mängd olika aktiviteter, både med text som utgångspunkt och med andra medier, som bidrar till hur de små barnen själva skapar sin litteracitet.

Sara Hvit Lindstrand disputerade vid Högskolan för lärande och kommunikation den 4 juni med avhandlingen Små barns tecken- och meningsskapande i förskola. Multimodalt görande och teknologi.

Kontaktuppgifter:
Sara Hvit Lindstrand
Sara.hvit@hlk.hj.se
076-0429030

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.