Skip to main content

Internationell konferens om barns lek och lärande

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2013 14:36 CET

Just nu pågår en internationell konferens om lekvärldar och utforskande lärande på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Konferensdeltagarna kommer från Sverige, USA, Japan, Finland och Nya Zealand och konferensens syfte är att skapa ett internationellt, tvärvetenskapligt nätverk kring studiet av lek och lärande genom lekvärldar.

Under konferensen hålls två presentationer som är öppna för allmänheten.

Dr Brian Edmiston, forskare och lärarutbildare från Ohio State University, USA kommer att tala om meningsskapande i lekvärldar.

Hur positionerar sig barn och vuxna i förhållande till varandra när de leker och när de pratar om sina lekvärldar? Vilken betydelse har det för att skapa mening i leken?

Positioning in playworlds: making a difference in Making meaning

Tisdag kl 15:00-17:00 Hb 422

Dr Jayne White, forskare och förskollärarpedagog från University of Waikato, Nya Zeeland kommer att tala på temat: ”att leka eller inte leka - är det verkligen frågan?”

En del lekar blir bättre av att läraren håller sig utanför och är en uppmuntrande iakttagare, i andra fall kan läraren vara motparten, någon som leken skojar med och har roligt åt. Vissa lekar kan förbättras av lärarens direkta interaktion. I vissa fall kan leken växa och utvecklas genom lärarmedverkan och i andra fall kan den bli manipulerad eller till och med förstörd genom välmenade iblandning.

Det är mindre en fråga om att leka eller inte leka än en fråga om att se varje enskild lek för sig och om det enorma inflytande vuxna kan ha i de här sammanhangen.

To play or not to play: is that really the question?

Onsdag kl 15-17 i Hb317


Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 5 000 registrerade studenter, cirka 180 anställda och omsätter 160 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy