Skip to main content

Lyckad utbildningssatsning för obehöriga lärare

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2007 11:04 CEST

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping fick 2002 regeringens uppdrag att tillsammans med fem andra lärosäten i landet genomföra kompletterande
utbildning för obehöriga lärare under åren 2002-2006. Högskoleverket har nu granskat utbildningen och har kommit med en rapport som är mycket positiv.

På HLK har 304 studenter deltagit i utbildningen.
Kierstin Furberg, utbildningsledare vid HLK i Jönköping, är nöjd med hur utbildningen har fungerat:
– De studenter som deltagit i utbildningen i Jönköping är överlag mycket nöjda och Högskoleverket lyfter också fram Jönköping när det gäller bl.a. studenternas motivation.
Våra studenter är också de som upplevt störst arbetsbelastning och det är kanske ett tecken
på att vi haft höga krav och varit mycket noga med kvaliteten på utbildningen.

– Mentorskapet, som inneburit att varje studerande haft en mentor till hjälp på den egna skolan, har också fungerat mycket bra för Jönköpingsstudenterna. Vi har ordnat träffar
och kurser för mentorerna och vi har besökt de studerande på deras skolor där vi också träffat mentorer och rektorer. Ett sådant samarbete mellan skola och högskola är mycket
värdefullt och det är glädjande att detta syns i utvärderingen.

Ny utbildning startar i höst
I höst startar VAL – Vidareutbildning för lärare som saknar lärarexamen. Återigen är Högskolan i Jönköping via HLK bland de lärosäten som fått regeringens uppdrag att starta
en kompletterande utbildning för obehöriga lärare.
Utbildningen beräknas starta i slutet av oktober och kommer att genomföras i huvudsak på distans via webben.
Sista ansökningsdag är den 31 augusti.

För mer information
Utbildningsledare Kierstin Furberg, tfn 036-14 07 98 (bost), kierstin.furberg@hlk.hj.se
Högskoleverkets Rapport finns på www.hsv.se
Information om den nya utbildningen VAL finns på www.hlk.hj.se/val

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy