Skip to main content

Medel har tilldelats CHILD för forskning kring barn med funktionshinder

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 14:16 CET

Forskningsmiljön CHILD vid Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping har tilldelats medel för projektet ICF-CY som är WHO:s nya hälsoklassifikationssystem. ICF-CY ger en helhetsbild av barns hälsa och fungerande.

Forskningsanslaget som beviljats av vetenskapsråden i Sverige och Sydafrika är på sammanlagt 900 000 kr. Medlen delas med forskare vid University of Pretoria i Sydafrika.

Projektet bygger på att forskarna i de två länderna ska se om ICF-CY kan användas för att jämföra och utbyta information om barn som på grund av funktionshinder och levnadsvillkor har problem med sitt vardagsfungerande.

I projektet kommer forskarna att arbeta med tre olika frågor:

  • Vilka svagheter och styrkor finns i ICF-CY som gemensamt språk för att beskriva barns hälsa och fungerande?
  • Kan ICF-CY tillämpas både i ett låginkomstland med fattigdomsproblem som Sydafrika och i ett industriland som Sverige?
  • När ICF-CY används för att planera och genomföra åtgärder vilka svårigheter finns då med att använda ICF-CY och vad har de som arbetar med barn svårt att ta till sig av ICF-CY?

Professor Mats Granlund är ansvarig för forskningsmiljön:
- Det är uppmuntrande att vetenskapsråden beviljat medel till ett projekt som ökar det internationella samarbetet kring barn med funktionshinder. Förhoppningen är att vi ska få kunskaper som kan förbättra vardagssituationen för barn med funktionshinder och att de får sina rättigheter tillgodosedda.

För mer information kontakta:
Mats Granlund
tfn: 036-10 12 21
e-post: mats.granlund@hhj.hj.se

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy