Skip to main content

Mer delaktighet och nöjdare patienter

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 08:58 CEST

Förändrade arbetssätt inom sjukvården medför en rad förbättringar för patienten. Det visar en masteruppsats som lades fram vid Hälsohögskolan i juni.

I studien undersöktes effekterna av ett förändrat arbetssätt vid Värnamo sjukhus för patienter som genomgått höft- eller knäoperationer. På den undersökta kliniken hade patienterna längre vårdtider, likvärdig eller bättre patientnöjdhet och få postoperativa komplikationer i nationell jämförelse.

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att genomföra förändringar inom vården som leder till förbättringar för patienten.

Genom en kartläggning identifierades förbättringsområden avseende standardiserade arbetssätt, patientinformation och patientdelaktighet för att uppnå säker och effektiv vård och rehabilitering.

Resultatet visade att vårdtiden blev kortare, patienterna blev nöjdare och upplevdes av personalen som tryggare, mer delaktiga och aktiva.

Personalen upplevde att själva förbättringsarbetet var effektivt men att det ställdes högre krav på ett tydligt stöd, mandat och rollbeskrivning för såväl ledning som personal. Det krävs en långsiktighet i beslut, uppföljning och engagemang för att få till ett systematiskt förbättringsarbete.

 

För mer information om studien, kontakta:
Helena Sundqvist, Ortopedavdelningen, Värnamo sjukhus,
Tel: 073-0330948 och e-post: helena.sundqvist@lj.se

Sofia Persson, Samrehab, Värnamo sjukhus,
Tel: 070-3335216, e-post: sofia.a.persson@lj.se

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare bildades 2009 i samverkan mellan Högskolan i Jönköping, Landstinget i Jönköpings län samt länets tretton kommuner.
Vår ambition är att fungera som ett nationellt och internationellt forum för forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy