Skip to main content

Ny internationell forskningsantologi från Hälsohögskolan

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 10:31 CET

I en nypublicerad antologi av Hälsohögskolan i Jönköping, presenterar 13 forskare från olika delar av världen resultat och teorier om vikten av självbestämmande och inflytande för individen kopplat till samhällets utveckling och demokratisering. Genom att ge individen - medborgaren - mer inflytande och makt över samhällsutvecklingen, ökar möjligheterna att skapa ett hållbart samhälle.

Författarna tar på olika sätt upp dagens och framtidens utmaningar i västvärlden, såsom ökad utsatthet, ekonomisk kris, miljöproblem samt en åldrande befolkning och hur dessa på olika sätt utmanar sammanhållningen i samhället. Genom att ge individen makt över sin egen situation och ökade möjligheter att vara med och forma samhället, kan dessa utmaningar övervinnas och tvärtom bli en grogrund för ökad sammanhållning och solidaritet. Aktuell forskning i boken visar t.ex. hur äldre människor, barn med funktionshinder samt långtidsarbetslösa som ges inflytande upplever att man tar makten över sina egna liv och därmed ger ett mer demokratiskt samhälle att leva i. Exempel från Sverige, Norge, Tyskland, Italien och Japan återges i antologin Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy.

Redaktörer för antologin är docent Cecilia Henning (Hälsohögskolan) samt fil.dr. Karin Renblad (Luppen kunskapscentrum). Tillsammans med Magnus Jegermalm (Ersta Sköndal högskola) samt Ulla Åhnby (Hälsohögskolan) har de skrivit artiklar om metoden framtidsverkstad, som använts vid flertalet tillfällen inom Hälsohögskolans forskning. Metoden bygger på ett aktivt deltagande av medborgarna; i det här fallet kopplat till framtidens åldrande befolkning. Seniorer, beslutsfattare och tjänstemän har under samma förutsättningar deltagit för att tillsammans utkristallisera utmaningar, möjligheter och forskningsfrågor avseende en åldrande befolkning. Jönköpings läns kommuner har varit delaktiga i flera av dessa framtidsverkstäder, som redovisas i delar av boken. Finansiering har skett via länets FoU-enhet Luppen kunskapscentrum samt Regionförbundet i Jönköpings län.

Ladda ner boken som PDF-fil här.

För mer information:
Cecilia Henning, docent vid Hälsohögskolan och redaktör för boken
telefon 036-10 12 18, mobil 073-392 73 76 

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy