Skip to main content

Nytt forskningsprojekt ska rikta blickarna mot Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2013 13:57 CET

Footprint – Att Göra Avtryck i Media. Ett Aktionsforskningsprojekt om JIBS, för JIBS. Så heter en ny stor forskningssatsning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Projektet ska pågå i fem år och finansieras av Hamrinsstiftelsen.

– Det är verkligen innovativt av Hamrinstiftelsen att vilja satsa på den här handlingsorienterade forskningen, säger Johan Roos, JIBS vd, till Jönköpings-Posten.

Forskningssatsningen ska öka JIBS synlighet utåt, helt i linje med en av skolans nya strategiska prioriteringar. Med hjälp av sociala och mer traditionella medier ska den forskning som görs på handelshögskolan snabbt och effektivt kommuniceras till omvärlden.

Traditionellt sett har svenska universitet och högskolor varit dåliga på att leva upp till den ”tredje uppgiften”, som innebär att forskning ska vara tillgänglig och användbar för allmänheten. Här tar JIBS med Hamrinstiftelsens hjälp steget ut och bygger en ambitiös och långsiktig plattform som ska göra JIBS forskning och kunskap mer synlig för en bredare publik.

– Men det handlar inte bara om att ensidigt kommunicera forskning utan att skapa och bidra till den offentliga debatten, särskilt inom JIBS tre fokusområden Entreprenörskap, Förnyelse och Ägarskap, säger Johan Roos, som tills vidare kommer att leda det övergripande arbetet med att öka JIBS ”fotavtryck” i samhället.

I den första fasen, som leds av professor Charlotta Mellander, kommer en handfull av JIBS forskare ges möjlighet att regelbundet att blogga och twittra om både sin egen och andras forskning i ljus av samtida fenomen och samhällsfrågor. Målet är att skapa en synlig JIBS-plattform som integrerar akademin och samhället och ger möjlighet till en mer direkt dialog om de frågor forskarna är experter på. En annan grupp forskare kommer att mäta och analysera hur projektet påverkar JIBS synlighet för att andra skall kunna lära av JIBS utveckling. Den blogg som blir bas för den första fasen av projektet kommer att publiceras i september 2013.

– I den strategin vår styrelse godkände före jul ingår att JIBS skall öka sitt fotavtryck i samhället, helt enkelt att vi ska bli viktigare. Den här donationen ger oss en fantastisk möjlighet att göra just det, säger Johan Roos, som också poängterar att alla forskare på JIBS har ett intresse och ansvar att göra forskningen mer synlig, både i sociala och traditionella medier och i andra sammanhang.

Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i en genuint internationellt inriktad verksamhet. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 100 registrerade studenter, ca 200 anställda och omsätter ca 192 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera