Skip to main content

Nytt instrument för utvärdering

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 10:12 CET

Ett nytt instrument för utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärder har nu testats i sjukvården. Med hjälp av instrumentet upplevde arbetsterapeuter att de tydligt såg effekter och kunde påvisa goda resultat av sina insatser.

 

Inom dagens hälso- och sjukvård efterfrågas allt mer att effekter av insatser kan fångas och utvärderas, vilket kräver lämpliga instrument. Detta gäller även arbetsterapi och utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärder är betydelsefullt för såväl professions- som kvalitetsutveckling. Det finns ett stort antal bedömningsinstrument inom arbetsterapi men få utvärderingsinstrument. Ett av dessa utvärderingsinstrument, The Australian Therapy Outcome Measures (AusTOMs) har nu översatts till svenska av Sofi Fristedt (Hälsohögskolan i Jönköping), Lena Jönsson, Yvonne Londos och Ewa Timén (Länssjukhuset Ryhov i Jönköping) i samarbete med Elisabeth Elgmark (Hälsohögskolan i Jönköping).

Översättningen har skett med stöd samt tillstånd av Professor Carolyn Unsworth, som tagit fram och utvecklat instrumentet i Australien och tillika är gästprofessor på Hälsohögskolan. AusTOMs begrepp utgår från WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och bygger på dess komponenter kroppsfunktion, kroppsstuktur, aktivitet och delaktighet, som används aktivt i dagens hälso- och sjukvård.

Under 2010 genomfördes ett pilotprojekt på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping med deltagare från olika verksamheter; habilitering, primärvård, psykiatri och rehabiliteringsmedicin. Projektets syfte var att undersöka om utvärderingsinstrumentet AusTOMs är ett tillämpbart och användbart instrument för svenska förhållanden.

- Arbetsterapeuterna upplevde att de tydligt såg effekter och kunde påvisa goda resultat av sina insatser med hjälp av AusTOMs. Vår förhoppning är att instrumentet kommer att kunna användas av svenska arbetsterapeuter i olika verksamheter, säger Sofi Fristedt.

Avdelningen för rehabilitering på Hälsohögskolan har även fått 110 000 kronor från FORSS (Forskningsrådet i sydöstra Sverige) för att testa den svenska översättningens reliabilitet, det vill säga i vilken omfattning instrumentet mäter samma sak och på samma sätt varje gång det används. Studien är genomförd och visar på god reliabilitet.

Den första svenska versionen av instrumentet ges ut via FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter) i slutet av 2011.

Den 28 november kommer Professor Unsworth att delta i ett release party på Hälsohögskolan. Välkommen till Avdelningen för rehabilitering kl 15:30.

 

För mer information, kontakta
Sofi Fristedt frso@hhj.hj.se
Elisabeth Elgmark elel@hhj.hj.se

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy