Skip to main content

Patientsäkerhet i fokus för europeiskt samarbetsprojekt

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 10:09 CEST

Ett forskningsprojekt kring kvalitet och säkerhet på sjukhus erbjuds tre miljoner euro från EU-kommissionens 7:e ramprogram för hälsoforskning. The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är en av sex organisationer som medverkar i projektet.

I projektet "Quality and safety in European Union hospitals: A research-based guide for implementing best practice and a framework for assessing performance" kommer forskargrupperna att göra tio fallstudier av hur kvalitet och säkerhet förbättras i praktiken. Projektets resultat kommer att ligga till grund för två viktiga evidensbaserade dokument för europeisk sjukvård: en kvalitets- och säkerhetsguide och ett ramverk för utvärdering av kvalitet och säkerhet på sjukhus.

- I dagsläget är kunskapen begränsad om vad som fungerar bäst i olika sammanhang. Sådan information är särskilt viktig nu när allt fler patienter söker vård över landsgränserna i Europa. Detta projekt ger oss unik inblick och fördjupad kunskap genom att vi kan jämföra erfarenheter från flera sjukvårdssystem, säger Johan Thor, föreståndare för Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.

Projektet samordnas av King's College i London, Storbritannien och har fått finansiering av EU-kommissionens 7:e ramprogram för hälsoforskning. I projektet ingår flera framstående europeiska forskningsinstitut med olika forskningsperpektiv, bland andra Department of Health Policy & Management, Erasmus University, Rotterdam och Centre for Patient Safety and Service Quality, Imperial College of Science, Technology & Medicine, London tillsammans med Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.

The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare bildades i början av 2009 i samverkan mellan Högskolan i Jönköping, Landstinget i Jönköpings län och de tretton kommunerna i Jönköpings län. Akademins ambition är att vara ett nationellt och internationellt forum för forskning och utbildning om ledarskap och förbättring inom hälsa och välfärd. Målgrupperna är beslutsfattare, forskare, studenter och praktiker i vård och omsorg. I EU-projektet medverkar främst högskolan och landstinget.

- För att förbättra kvalitet och säkerhet i sjukvården krävs en tät koppling mellan teori och praktik - the Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare utvecklas nu till en viktig plattform med det syftet. EU-projektet ger en värdefull vidareutveckling av vårt arbete genom samverkan i ett starkt internationellt nätverk, framhåller Boel Andersson Gäre, chef för Futurum, forskningsenheten vid Landstinget i Jönköpings län.

- Det här projektet visar att kvalitets- och säkerhetsfrågorna får en växande betydelse inom vårt område. Det stärker oss i vår strävan att bidra till framtidens vård och omsorg genom vår forskning och utbildning där dessa frågor har en självklar plats, säger professor Gerd Ahlström, VD för Hälsohögskolan i Jönköping.

Ytterligare information lämnas av:
Föreståndare Johan Thor, MD, MPH, PhD; tfn 036-10 13 29, mobil 076-788 12 27, e-post johan.thor@hj.se

Pressbild finns på www.hj.se/press/pressbild

Högskolan i Jönköping är en stiftelse med tydliga profiler som präglas av entreprenörsanda, internationella relationer och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 000 registrerade studenter, cirka 800 anställda och omsätter 718 mnkr.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.