Skip to main content

Pedagogiskt pris till lärare vid Högskolan i Jönköping

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 15:43 CEST

Högskolan i Jönköping har utlyst priset, som har till syfte att främja framstående pedagogiska insatser, engagemang, undervisningsskicklighet, samverkan och gott pedagogiskt ledarskap.

2014 års mottagare är nu utsedd och det är Madelene Zetterlind, universitetsadjunkt vid Tekniska Högskolan, som tar emot priset den 27 september.

Motivering

Madelene Zetterlind får priset för sina insatser inom området flexibelt lärande där hon på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att inspirera högskolans lärare. Hon har skapat förutsättningar för lärarna vid alla fyra fackhögskolorna att både bidra med sina egna kunskaper till kollegorna och att inspireras och lära av inbjudna föreläsare och innovatörer. Madelene har också skapat en pedagogisk verktygslåda för lärare och är initiativtagare till Rådet för flexibelt lärande vid Högskolan i Jönköping.

För att kunna ge dagens och morgondagens studenter redskap för det livslånga lärandet krävs både traditionell undervisning och en strävan att se möjligheter i nya, vilket är en pedagogisk utmaning. Madelene har med entusiasm, inspiration, tålamod, kunnande och oförtröttligt arbete i hög grad bidragit till att anta den utmaningen.

Mer information:

Om pedagogiska priset vid Högskolan i Jönköping

Mikael Cederfeldt, Kvalitetssamordnare, tfn 036-10 16 05

Madelene Zetterlind, tfn 036-10 15 31

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy