Skip to main content

Professor Eva Björck-Åkesson, Västerås, utsedd till ny VD för

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 17:18 CEST

Professor Eva Björck-Åkesson, Västerås, har tackat ja till HLK:s styrelses erbjudande och
tillträder som ny VD och akademisk ledare vid HLK fr.o.m. den 14 augusti 2006.

HLK:s nuvarande VD Henning Johansson lämnar sin anställning som VD den 13 augusti,
men kommer att finnas kvar vid HLK med en anställning som professor. Henning
Johansson har varit VD och akademisk ledare för HLK sedan den 1 juli 2000.

Om Eva Björck-Åkesson
Eva Björck-Åkesson föddes 1952 i Jönköping. Hon är gift med Mats Granlund, professor i
psykologi och familjen har fyra barn; Hanna, 28, Peder, 24, Sara 18, Cajsa 11 år och ett
barnbarn; Anton.
Sedan 1999 är Eva Björck-Åkesson anställd som professor i pedagogik med inriktning mot
specialpedagogik/habilitering vid Mälardalens Högskola. Under två perioder har hon tjänstgjort
som tf. rektor och under sju år har hon varit prorektor med bl.a. ansvar för internationalisering.
1980 tog Eva Björck-Åkesson psykologexamen vid Psykologiska Institutionen vid Göteborgs
Universitet och samma år Master of Art in education, School of Education University of
Wisconsin, Madison, USA. 1990 blev hon filosofie doktor i pedagogik vid Göteborgs
Universitet med avhandlingen Measuring Sensation Seeking
Eva Björck-Åkesson blev docent i pedagogik vid Samhällsvetenskapliga Fakulteten,
Göteborgs Universitet 1993 och 1999 utnämndes hon till professor i pedagogik med
inriktning mot specialpedagogik/habilitering vid Mälardalens högskola.
Bland Evas många nuvarande uppdrag kan nämnas att hon är EU-koordinator för ett
transatlantiskt nätverk för forskning o utbildning samt ledamot i Regionala
etikprövningsnämnden i Uppsala. Hon har också haft expertuppdrag i olika utredningar inom
Utbildnings- och kulturdepartementet samt medverkat som expert i Ethical Review Panel, EU i
Bryssel.
Hon är också ansvarig för forskningsprogrammet CHILD (Children Intervention Learning
Disability) tillsammans med Mats Granlund, professor i psykologi, och har erhållit en rad stora
externa forskningsanslag, bl.a. från Vetenskapsrådet och EU.
För ytterligare information, kontakta
Styrelsens ordförande Mats Lindman, tfn 0734-18 71 80, professor Eva Björck-Åkesson, tfn
070-795 6231, 021-10 14 28 eller Eva Hulting, tfn 036-10 15 05.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera