Skip to main content

Projektbidrag från Vetenskapsrådet till forskare i Jönköping

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 11:57 CET

Vid den senaste utdelningen från Vetenskapsrådet har flera projektbidrag gått till forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Docent Martin Berntson har erhållit 1,6 miljoner kronor för en undersökning om hur teatern kunde användas som ett redskap för att forma lydiga undersåtar och goda lutheraner i Sverige under konfessionaliseringsprocessen åren 1550-1750.

Till den stora utlysningen inom utbildningsvetenskap har 39 av totalt 279 ansökningar beviljats och bland dessa finns två projekt där forskare från HLK kommer att medverka:

Professor Claes Nilholm finns med som medsökande i ett forskningsprojekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning, som beviljats 7 miljonor kronor. I detta projekt medverkar även universietsadjunkt Gunvie Möllås, även hon vid HLK. Huvudsökande är Kerstin Göransson, Mälardalens högskola.

Claes Nilholm är också medsökande i projektet "En skola för avvikare. En studie av undervisningspraktiker och identitetsformering i särskilda undervisningsgrupper", som beviljats 6 miljonor kronor. Huvudsökande är Eva Hjörne, Göteborgs universitet. I detta projekt kommer också universitetslektor Johan Malmqvist, HLK, att medverka.

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 5 000 studenter, cirka 180 anställda och omsätter 178 mkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy