Skip to main content

Rekordmånga sökande till högskolans utbildningar med start ht 2009

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 15:47 CEST

Antalet förstahandsansökningar till Högskolan i Jönköping har ökat med 49,9 procent på kurser och grundutbildningsprogram, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 11 procents ökning. Det visar den första ansökningsstatistiken från VHS för ht 2009.

De nätbaserade kurserna Digital bildbehandling och Fotografi - visuell kommunikation vid Högskolan för lärande och kommunikation har flest antal förstahandssökande i Sverige. 11 447 har sökt Högskolan i Jönköping i första hand och 37 006 av de sökande har angett Högskolan i Jönköping som ett alternativ. Den mest intressanta siffran är antalet förstahandsansökningar.

En sökande kan ha maximalt 20 alternativ. Till grundutbildningsprogrammen är det 4 239 förstahandsansökningar, en ökning med 36 procent. Till kurser har 6 731 sökt Jönköping i första hand, en ökning med 61 procent. Högskolan i Jönköping fortsätter att vara populär och ökar betydligt mer än riksgenomsnittet. Ökningen av sökande i Sverige beror framför allt på en stor ungdomskull och hög arbetslöshet samt osäkerhet inför nya regler 2010.

Siffrorna är inte definitiva eftersom många sökande kommer in med efteranmälningar ända fram till starten i augusti. Internationella sökande ingår inte i statistiken från VHS. I år har drygt 99 procent (95 procent ht 2008) anmält sig till kurser och program via webbplatsen studera.nu, totalt är det cirka 328 268 personer.

Hälsohögskolan (HHJ)
Antalet sökande till Hälsohögskolan ökar stort. Antalet förstahandssökande till program på grundnivå har ökat med 40 procent. Den största ökningen står socionomprogrammet för med 9,4 förstahandssökande per utbildningsplats (6,0 ht 2008). Totalt har Hälsohögskolan ökat från 2,6 förstahandssökande per utbildningsplats till 3,5 jämfört med förra året. På avancerad nivå har förstahandssökanden nästan dubblerats, mycket beroende på nya program. Till programmet Ledarskap och förnyelse inom hälsa och välfärd, som ges på både master- och magisternivå, har 63 sökt i första hand till masterprogrammet och 21 till magisterprogrammet.

Rekordmånga sökande till högskolans utbildningar med start ht 2009

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)
Antalet sökande till HLK har ökat. Antalet förstahandssökande till program på grundnivå har ökat med 23 procent och till fristående kurser med 56 procent jämfört med förra året. Antalet sökande till masternivå har ökat stort på grund av nya utbildningar. Intresset för lärarutbildningarna på campus har ökat markant där inriktningen förskollärare är populärast med 216 förstahandssökande - en ökning med 50 procent.

Intresset för HLK:s Medie- och kommunikationsvetenskapliga program fortsätter att öka och programmet står sig som det mest sökta i sitt slag i landet. Intresset för det nya programmet Internationellt arbete, som startade hösten 2008, är också stort och programmet har nu ca 3 sökande/plats.

HLK har ett stort utbud av fristående kurser och antalet sökande ökar rejält även i år: + 56 procent förstahandssökande. Där är det två nätbaserade kurser som sticker ut rejält. Digital Bild har 1 836 förstahandssökande. Den är Sveriges populäraste fristående kurs och hittills har 5 000 personer gått kursen. Den nya kursen "Fotografi - Visuell kommunikation" har lockat hela 2 460 förstahandssökande.

Internationella Handelshögskolan (IHH)
Internationella Handelshögskolan kan glädjas åt en ökning med 31 procent av antalet ansökningar på grundnivå och en ökning med 107 procent på avancerad nivå (master). Den största ökningen står civilekonomprogrammet för och det gäller båda inriktningarna (företagsekonomi och nationalekonomi). Till detta kommer ett stort antal internationella sökande som inte redovisas
här.

Tekniska Högskolan (JTH)
Tekniska Högskolan har ett kraftigt ökat söktryck till samtliga två- och treåriga grundutbildningsprogram, en ökning med hela 46 procent sedan förra året. Inom de treåriga ingenjörsprogrammen är den största ökningen inom Data/Elektro- och Maskinteknik.

Bland de tvååriga teknikerprogrammen är ökningen störst inom Datanätteknik och Grafisk design och Webbutveckling. Glädjande nog har också söktrycket till de utlokaliserade programmen ökat kraftigt. Produktutveckling med Möbeldesign i Nässjö har till exempel fått mer än dubbelt så många sökande jämfört med förra året.

Antalet svenska ansökningar till master- och magisterprogrammen har ökat med 131 procent jämfört med förra året. Till detta kommer ett stort antal internationella sökande som inte redovisas här.


För ytterligare upplysningar kontakta gärna:
Anita Helmbring (HHJ), tfn 070-628 90 72
Sverker Johansson (HLK), tfn 036-10 14 94, 036-697 06
Tomas Bengtsson (IHH), tfn 0706-99 39 18
John Ahlnér (JTH), tfn 036-10 15 50, 0708-15 76 66
Gerd Engström, chef antagningen, tfn 036-10 10 51, 0709-95 26 76

 

Högskolan i Jönköping är en stiftelse med tydliga profiler som präglas av entreprenörsanda, internationella relationer och
samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor:
Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan.
Högskolan har cirka 11 000 registrerade studenter, cirka 800 anställda och omsätter 718 mnkr.

Högskolan i Jönköping, Box 1026, 551 11 Jönköping

  • BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet
TEL (vx) 036-10 10 00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy