Skip to main content

See Me – Talk to Me! Forskning om barn som anhöriga

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 08:31 CEST

En grupp forskare på Hälsohögskolan i Jönköping har fått 1 miljon kronor från Forte (tidigare FAS) för en förstudie om barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård.

Många barn lever med föräldrar som har en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom, och flera tusen barn förlorar en förälder varje år. Det finns en kunskapslucka om barn som anhöriga, speciellt när det handlar om tidiga insatser på basnivå för alla barn. Under förstudien kommer forskarna att utveckla och testa mätmetoder, rutiner och utbildning som förbereder inför forskningsprojektet ”See Me – Talk to Me!”

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet, som forskarna ska söka pengar för under 2014, handlar om att tidigt kunna upptäcka och hjälpa de barn som behöver stöd. Den första fasen (”See Me”), kommer att vara att identifiera de barn vars föräldrar är fysiskt sjuka eller oväntat dör. Den andra fasen (”Talk to Me”), kommer att tillhandahålla och utvärdera vilken vård, information och stöd som erbjuds barnen. Den tredje fasen innebär en bedömning av vilka som behöver utökat stöd.

Huvudansvarig för projektet är Karin Enskär, Professor i omvårdnad vid Hälsohögskolan. Övriga forskare är: Marie Golsäter, Universitetslektor, Jönköpings läns landsting och Hälsohögskolan, Susanne Knutsson, Universitetslektor, Högskolan i Borås, Mats Granlund, Professor i handikappvetenskap och psykologi vid Hälsohögskolan och Boel Andersson-Gäre, Professor, Jönköpings läns landsting och Hälsohögskolan Jönköping.

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de fyra forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, ADULT samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 300 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy