Skip to main content

Stabil vikt bättre för hälsan hos äldre än viktnedgång

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 10:49 CET


I sin docentföreläsning på Hälsohögskolan i Jönköping talar Anna Dahl om vikten av jämnvikt, rent bokstavligt. Anna forskar om viktförändringar kopplat till hälsa sent i livet.

Alla vet vid det här laget riskerna med övervikt i medelåldern – ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och demens. Anna Dahl berättar att det  faktiskt inte finns tydliga samband mellan övervikt och sämre hälsa hos personer över 65. Där kan låg vikt istället innebära högre risk för till exempel demenssjukdomar.

Genom att studera förändringar i vikt relaterat till hälsa och dödlighet konstaterar Anna att vi borde lugna oss lite när det gäller vikthetsen och istället fokusera på viktförändringar.

- De som lever längst och är friskast i hög ålder är de som håller en stabil vikt genom livet.  

Hos äldre personer bör man vara speciellt uppmärksam på viktnedgång.  Ofrivillig viktnedgång beror ofta på underliggande orsaker  - till exempel minskad aptit på grund av sjukdom eller medicinering, eller sjukdomar som gör att kroppen fått svårare att tillgodogöra sig näring.

Äldre personer är i stort sett lika missnöjda med sin vikt som yngre personer och många vill gå ner i vikt.

- Det finns det en risk att äldre personer inte förstår att omedveten viktnedgång är en varningssignal, säger Anna Dahl.

Det finns idag inga specifika riktlinjer för vad som anses vara en hälsosam vikt för äldre,  man följer världshälsoorganisationens BMI-rekommendationer*. De är likadana oavsett personens ålder. Det finns också en risk att man inte tar i beaktande att äldre personer kan ha väldigt olika hälsohistoria. En äldre person som anses ha en normal vikt enligt BMI-kriterierna kan ha varit överviktig i medelåldern, medan en annan person kan ha bibehållit en normal vikt hela livet.

-Genom att fokusera på ett BMI-värde kan man missa värdefull information kring en persons hälsa säger Anna. Kanske borde man inom vården införa viktkurvor för vuxna, precis som man följer barns vikt?

Anna Dahl håller sin docentföreläsning Är viktförändringar ett viktigare mått på hälsa än vikten i sig och bör man sträva efter jämnvikt? den 6/12, kl. 10:00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan i Jönköping. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

*BMI – Body mass index är relativt mått på vikt i förhållande till längd och räknas ut som kg/m2.


Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de fyra forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, ADULT samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 300 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera