Skip to main content

Studenter från Högskolan i Jönköping får jobb snabbt efter examen

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 08:36 CET

Studenter vid Högskolan i Jönköping etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har kartlagt hur stor andel studenter vid landets högskolor och universitet som etablerat sig på arbetsmarknaden inom 1 till 1,5 år efter examen. 82 procent av
studenterna från Högskolan i Jönköping hade jobb, vilket kan jämföras med genomsnittet för hela landet är 78 procent. 

I en jämförelse mellan lärosäten ligger Högskolan i Jönköping på topplistan:

Stockholms universitet 1,05

Handelshögskolan i Stockholm 1,03

Högskolan i Jönköping 1,03

Linköpings universitet 1,03

Uppsala universitet 1,03 

Jämförelsetalen anger om ett lärosäte har större (över 1) eller mindre (under 1) andel etablerade i förhållande till riksgenomsnittet för de utbildningar som finns vid lärosätet. Höga jämförelsetal finns även sjuksköterskeutbildarna Sophiahemmets högskola och Ersta Sköndal högskola med 1,07 respektive 1,03.

– Högskolan i Jönköping har länge arbetat med att koppla samman utbildning och yrkesliv, till exempel genom fadderföretag och verksamhetsförlagd utbildning. Det gör att våra studenter får praktiska erfarenheter och knyter värdefulla kontakter under sin studietid. Vi har också
representanter från näringsliv och offentlig sektor med i arbetet redan när vi utformar nya program, säger Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping. 

Rapporten gäller de som tog examen 2009/2010. Examinerade som får arbete i andra länder, som till exempel ett flertal av studenterna från Internationella Handelshögskolan, ingår inte i undersökningen. 

Hela rapporten finns på UKÄ:s webb.

För mer information kontakta:
Maria Isaksson, HR- och kommunikationschef
Telefon: 070-585 66 40

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera