Skip to main content

Studenter stärker svenska företags exportpotential

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 08:20 CET

Torsdag 22 mars tilldelas en studentgrupp på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) stipendiet Expanding Markets Award av Exportrådet, Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK), Swedfund och ALMI. Stipendiet ges till den mest framgångsrika redovisningen och lösningen för hur ett svenskt företag kan marknadsföra sina produkter internationellt.  

Datum och tid: torsdag 22 mars kl. 13.00

Plats: entrén på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS)

Adress: Gjuterigatan 5, Jönköping (Hus B)

 

Hösten 2010 inleddes ett samarbete mellan JIBS och Exportrådet, EKN, SEK, Swedfund samt ALMI (exportfrämjande organisationerna) för att i en kurs ge studenterna bättre förståelse för hur internationella affärer kan bedrivas i praktiken. Samarbetet har bestått i att aktörerna tillsammans har tagit fram kompendiet “Crossing Borders – Expanding Markets” till kursen. De exportfrämjande organisationerna har även ställt upp som föreläsare i kursen för att beskriva på vilket sätt de kan bistå svenska företag i sitt internationaliseringsarbete.

Kursen uppgraderades hösten 2011 till mastersnivå, Advanced International Marketing, Trade and Export Management. 60 studenter från 18 länder arbetar nu direkt med svenska företag för att bedöma hur marknadsföringen av produkterna kan se ut på olika marknader. Med stöd av exportorganisationerna och lokala företrädare för handelskammare, Svenskt Näringsliv, regionförbund, branschorganisationer och kommunala näringslivsföreträdare i regionen (Jönköping, Värnamo, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Sävsjö, Eksjö och Tranås), har 15 företag valts ut. 

Den 21-22 mars avslutas kursen med en redovisning inför en ”styrelse” med representanter från de exportfrämjande organisationerna och JIBS. Stipendiet Expanding Market Award delas ut till bästa studentgrupp i samband med kursens avslutning kl. 13.00 torsdagen den 22 mars.

 

Bilaga: Mer information om kursen (av professor Helén Andersson). 

För ytterligare information kontakta:

Helén Anderson, professor, JIBS, 036 – 10 18 25

Bo Leander, projektsamordnare, 070 – 654 15 64

Katinka Palmgren, kommunikationschef Exportrådet, 08 – 588 66 164

Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i en genuint internationellt inriktad verksamhet. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 100 registrerade studenter, ca 200 anställda och omsätter ca 192 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy