Skip to main content

Studenternas näringslivssamverkan stärker regionen

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2012 16:24 CEST

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) träffar företagsrepresentanter för överläggningar om ett nytt utbildningskoncept med fokus på samverkan i utbildningen mellan högskolan och näringslivet. Överläggningarna är ett samarrangemang mellan JTH och Länsstyrelsen.

JTH har tagit fram ett koncept som utgör en ledstjärna för tekniker- och ingenjörsutbildningen på såväl grund som avancerad nivå. De omarbetade programmen kommer att starta hösten 2013.

—Det nya utbildningskonceptet ingår som en viktig del i Tekniska Högskolans nya mål- och strategi för de kommande åren, säger vd Jörgen Birgersson

—Utbildningskonceptet bygger på en nära koppling mellan teori och praktik och stor vikt läggs vid studenternas koppling till företagen i form av företagsförlagda kurser och examensarbeten. Samverkan med regionens näringsliv går som en röd tråd genom all utbildning och forskning vid JTH, tillägger utbildningschef Patrik Cannmo.

Agenda
Inledning — Jörgen Birgersson, vd
Länets utmaningar — landshövding Minoo Akhtarzand
Utbildningskonceptet och näringslivskopplingenPatrik Cannmo, utbildningschef

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl. 15.00
Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, Fagerhultaulan

Jönköpings län är en framgångsrik industriregion och har ambitionen och förutsättningar att bli en internationellt ledande industriregion. Regionens välstånd byggs av dynamiska industriföretag med unik spetskompetens som har förmågan att skapa produkter och tjänster som efterfrågas på en internationell marknad. Högskolor och Universitet är centrala för att erbjuda näringslivets personal rätt kompetens och de behöver med nödvändighet knytas närmare näringslivets olika delar. En mycket tät samverkan mellan näringsliv och utbildning är ett måste. Det gäller såväl inom länet, nationellt och internationellt.

Hjärtligt välkomna!

Tekniska Högskolan (JTH) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. JTH är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer. Forskningen är inriktad på industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag. JTH har 2 000 registrerade studenter, cirka 150 anställda och omsätter cirka 200 mnkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera