Skip to main content

Svenska lagar hindrar effektivitet inom försvaret

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 09:15 CEST

Fredag 17 augusti försvarade Per Skoglund sin doktorsavhandling i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Avhandlingen, med titeln ”Sourcing decisions for military logistics in Peace Support Operations – A case study of the Swedish armed forces” undersöker hur försörjningsbeslut påverkar logistiken inom den svenska försvarsmaktens fredsfrämjande insatser (PSO) och hur besluten även har verkan på den operativa effektiviteten i försvarsmakten och PSOs. Per Skoglund har tittat på försvarsmaktens PSO:s under perioden 2002-2010 med fokus på två insatser i Liberia och i Adenviken.

Studien visar att geografisk närhet till, och partnerskaps med, leverantörerna är viktiga för förmågan att hantera olika krav på fredsfrämjande insatser. Kraven i den svenska lagen för offentlig upphandling hindrar Försvarsmakten från att genomföra en effektiv försörjning av fredsfrämjande insatser.

Försörjningsbeslut identifierades som en logistisk nyckelfunktion. Besluten förändrades mellan olika faser under insatsen och var viktiga för logistiskresultatet. De möjliggjorde anpassning av logistiken i en fientlig miljö, förbättrade effektiviteten under insatsen och ledde till ett effektivare användande av skattebetalarnas pengar.

Enligt studien kan logistik och inköp i fredsfrämjande insatser bidra till den övergripande fredsutvecklingsprocessen genom förvärv av vissa varor och tjänster i insatsområdet, skrivställning på internationella leverantörer att etablera relationer i insatsområdet och att stödja återuppbyggnaden av nationen med insatser av militära logistikresurser.

Fakultetsopponent vid disputationen var professor David Moore, Cranfield University. Betygsnämnden bestod av professor Thomas Johnsen, Audencia Nantes School of Management, France, professor Gyögyi Kovacs, Hanken School of Economics, Finland, och docent Adele Berndt, JIBS. Ordförande var professor Susanne Hertz (huvudhandledare).


För mer information kontakta:
Per Skoglund
per.skoglund@jibs.hj.se
Tel. 036 – 10 18 56
Mobil. 070 – 676 65 28 

Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i en genuint internationellt inriktad verksamhet. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 100 registrerade studenter, ca 200 anställda och omsätter ca 192 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy