Skip to main content

Välfungerande sexualliv efter en hjärthändelse

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 08:44 CEST

Att få återuppta sin sexuella aktivitet uttrycks av patienter som extremt viktigt efter en hjärtinfarkt (HI). Trots detta är sexualrådgivning ett område inom vården som ofta försummas och där det behövs mer evidensbaserad kunskap.

Sexuallivet är en viktig omständighet i livet både före och efter en akut eller kronisk sjukdom, men det finns dåligt med belägg beträffande sexualliv, äktenskap och äktenskapliga funktioner hos patienter som drabbats av en hjärthändelse. Mer än 50 procent av patienterna beskriver en nedgång i sexuell aktivitet och tillfredställelse efter en HI. Den viktigaste anledningen uppges vara rädsla för att utlösa en (re-)infarkt, vilket ger upphov till stress och ängslan i det sexuella och äktenskapliga livet.

- Rådgivning ska inriktas på att uppmuntra patienterna att leva ett fysiskt aktivt liv och inte på att avhålla sig från sexuell aktivitet. Men sexualrådgivningen försummas ofta av hjärtpersonalen och detta område behöver mer evidensbaserad kunskap med avseende på det sexuella och äktenskapliga livet och göra gällande både primära och sekundära rekommendationer och åtgärder, säger professor Bengt Fridlund, Hälsohögskolan.

Följaktligen har European cardiovascular nurse researchers (UNITE forskargrupp) inom European Society of Cardiology, med stark anknytning till Hälsohögskolan, detta som ett huvudområde sedan 2009. De har genomfört en europeisk undersökning angående hjärtsjuksköterskors sexualinformation, rådgivning och attityd gentemot patienter som drabbats av en hjärthändelse. Dessutom har SAMMI forskargrupp, som är hemmahörande på Hälsohögskolan och Växjö universitet, en nationell omfattande undersökning på gång där man studerar patienters och partners sexualliv och äktenskapliga funktion ett år före såväl som efter en första HI. CONCORDES forskargrupp, med anknytning till Hälsohögskolan, Linköpings universitet och Högskolan i Kalmar, har genomfört en UNITE-liknande undersökning om kardiovaskulära teams kunskaper och attityder beträffande sexualliv och äktenskapliga funktioner i samband med en hjärthändelse i tre län i sydöstra i Sverige, och kommer att fortsätta med patienter såväl som partners.

Läs mer om Bengt Fridlunds forskning på www.hhj.hj.se/doc/7662
Pressbild finns på www.hj.se/press/pressbild

För ytterligare information kontakta:
Bengt Fridlund, mobil: 076-76 11 233

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy