Skip to main content

Världsledande forskare medverkar på konferens om barn och autismliknande tillstånd

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2012 16:54 CEST

Den 24 september ordnar forskargruppen CHILD vid Högskolan i Jönköping en konferensdag om autismliknande tillstånd. Goda mötesplatser inom området barn, autism och adhd saknas. Därför har CHILD-forskaren Ann-Katrin Swärd bjudit in världsledande forskare inom området. Utbildningsradions Samtidsredaktion kommer också att spela in konferensen för senare sändning i Kunskapskanalen.

-Forskning och vardagspedagogik behöver mötas på ett helt nytt sätt om vi ska kunna hjälpa barn som har autism och adhd, säger Ann-Katrin Swärd, lärare och forskare i specialpedagogik vid Högskolan i Jönköping.

Konferensdagen vänder sig till dem som på olika sätt kommer i kontakt med barn, ungdomar och vuxna som befinner sig inom autismspektrum.  

-Barn som har autism och adhd får väldigt lite stöd i förskola och skola. Det krävs ett annat sätt att möta de barnen. Det saknas pedagogisk kunskap, men det finns forskningsresultat. Nu handlar det om hur vi får forskningsresultaten att fungera i den pedagogiska vardagen. Där är det fortfarande ett stort glapp, menar Ann-Katrin Swärd.

Medverkar på konferensdagen gör:

Theo Peeters, ledande belgisk autismforskare, en av de mest kunniga och respekterade inom autism i Europa och övriga delar av världen. Theo Peeters har publicerat flertalet vetenskapliga artiklar samt författat ett stort antal böcker som har översatts till flera språk, bland annat svenska.

Hilde De Clercq, lingvist och författare till ett antal böcker, till exempel Mamma, är det där ett djur eller en människa? och Autism från insidan. Hilde De Clercq arbetar vid Opleidingscentrum Autisme och föreläser bland annat om kommunikation, om den "kognitiva stilen" hos individer som har diagnos inom autismspektrum samt om samverkan föräldrar, barn och professionella. Hilde har deltagit i ett stort antal konferenser över hela världen.

Medverkar gör också en lokal doktorand vid Högskolan i Jönköping; Ann Simmeborn-Fleischer. Även Ann Simmeborn-Fleischer har lång erfarenhet inom området samt egen forskning att visa på.

Välkomna!

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 5 000 studenter, cirka 180 anställda och omsätter 178 mkr.

Kommentarer (1)

  Se föreläsningarna på UR Samtiden i Kunskapskanalen!

  Söndag 21 oktober

  10.00-12.20 Autismliknande tillstånd: Autism och vardagen
  Hilde de Clercq, lingvist och författare, förklarar vad hon menar med autistiskt tänkande, och vilka konsekvenser det får i vardagslivet. Som mamma till en son med autism ger hon konkreta, illustrerande exempel. Om vi förstår varför ett beteende uppstår så kan vi försöka hitta strategier att hjälpa våra barn med autism, säger Hilde de Clercq. Arrangör: Högskolan i Jönköping.

  12.20-14.00 Autismliknande tillstånd: Autism – vem har problemet?
  Theo Peeters, författare med inriktning på neurolingvistik, föreläser om två olika kulturer: autism och den icke autistiska som kallas neurotypisk. Han ifrågasätter vem det är som har problem. Han ger oss en antropologisk syn på autism och menar att det handlar om att hantera information på ett speciellt sätt - inte en sjukdom. Arrangör: Högskolan i Jönköping

  14.00-14.20 Autismliknande tillstånd: Studenter med Aspergers symptom
  Ann Simmeborn Fleischer, forskare i handikappvetenskap vid Högskolan i Jönköping, berättar om sin forskning kring studenter med Aspergers syndrom vid universitet och högskolor. Hon har tittat på det stödsystem som de har rätt till och hur de upplever skolan. Arrangör: Högskolan i Jönköping.

  - Eva Hulting - 2012-10-08 16:36 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy