Skip to main content

Halverad energianvändning i kontorshus som använder Kabonas Ecopilot

Nyhet   •   Feb 19, 2016 07:00 CET

Styrsystem för energibesparing i befintliga kommersiella lokaler kan leda till en halvering av värmeåtgången. Det visar en oberoende utvärderingen av CIT Energy Management (delägda av Chalmers Industriteknik) som under ett år studerat den närmare 5 000 kvadratmeter stora och fem våningar höga kontorsbyggnaden Kuggen på Lindholmen i Göteborg.

År 2014 installerades energibesparingsprodukten Ecopilot i Kuggen. Kabona som utvecklat Ecopilot är nöjda med det goda resultatet. – Vi anser att vi generellt kan uppnå 20-40 procents lägre värmeåtgång. Den här utvärderingen visar dock att nyttan kan bli högre och det i ett redan energisnålt byggt hus, säger Martin Hogmalm, vd på Kabona.

Utvärderingen pekar på anmärkningsvärt hög energibesparing
Vanligtvis sker styrningen av en byggnads ventilation-, kyla- och värmesystem separat från varandra och utan hänsyn till byggnadens termiska tröghet. Den utvärderade Ecopiloten är till skillnad från den typen av lösning en produkt för integrerad styrning av värme, kyla och ventilation - särskilt anpassat för att utnyttja byggnadens värmetröghet.

Energianvändningen i den utvärderade byggnaden minskade under perioden med 53 procent (fjärrvärme). Det uppfyller väl den förväntade besparingen. En besparing på 50 procent är anmärkningsvärt högt i en ny byggnad som har bra energiprestanda redan från början, slår undersökningen fast. Det betyder också att energiåtgången utan Ecopilot var 66 kWh/m2 och med Ecopilot var den 37 kWh/m2 (avseende el, värme och kyla) och att byggnaden har gått från energiklass C till energiklass B enligt Boverkets byggregler, BBR 22.

Stor potential i befintliga fastigheter
I dag finns cirka 130 miljoner kvadratmeter kommersiella och offentliga lokaler i Sverige. Kabona har hittills installerat Ecopilot i cirka 400 byggnader vilket motsvarar 2-3 procent av landets kommersiella och offentliga fastighetsbestånd. Det innebär att en stor potential till energibesparing återstår. Enligt Kabonas uppmätta snittreferenser räknar man med att minska energibehovet med 22 procent värme, 28 procent kyla och 13 procent el vid en typisk Ecopilotinstallation. Inneklimatet blir normalt förbättrat.

– En sådan investering kan göras i alla typer av fastigheter, nya som gamla. Den största energivinsten uppstår i fastigheter med värme, ventilation och luftkyla - som kontor, affärslokaler och offentliga byggnader, säger Martin Hogmalm.

Den genomförda utvärderingen har även uppmärksammats i tidningen Energi & Miljö.

Energianvändningen med och utan Ecopilot:

Utan Ecopilot sept 2013-aug 2014 (MWh)Med Ecopilot sept 2014-aug 2015 (MWhSkillnad (MWh)Skillnad
Normalårskorrigerad127 60 - 67 -53 %
Fjärrvärmeanvändning 114 53 - 61 -53 %
Värme från värmepump 132 69 - 64 -48 %
Total värmeanvändning 246 122 - 124 -50 %


Medverkande i undersökningen:

Kabona
Kabona är ett av de ledande företagen i Europa när det gäller energigenial fastighetsautomation. En automation som kombinerar ett optimalt inomhusklimat med kraftigt reducerade kostnader och ett långsiktigt hållbart samhälle.

CIT Energy Management
CIT Energy Management erbjuder en unik kompetens inom områdena energieffektivitet och inomhusklimat i alla sorters byggnader, från flerbostadshus till de mest avancerade laboratorier och renrum och identifierar de energimässigt bästa och mest långsiktiga lösningarna samt säkerställer det inomhusklimat, som verksamheten kräver. Företaget ägs till 57 % av Stiftelsen Chalmers Industriteknik och till 43 % av de anställda i företaget.

LÅGAN-programmet
LÅGAN-programmet (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett nationellt program som drivs av Sveriges Byggindustrier med ekonomiskt stöd av Energimyndigheten. LÅGAN syftar till att etablera en marknad med ett brett utbud av nya aktörer som erbjuder produkter eller tjänster för byggande av lågenergihus och ett brett utbud av nya beställare. LÅGAN syftar vidare till att öka kunskap och yrkesskicklighet i bygg- och fastighetsbranschen.

Länk till rapporten:
Utvärdering av byggnadsintegrerad styrning av ventilation, värme och kyla. Utvärdering av Ecopilot i modern kontorsbyggnad. Rapport från november 2015 av Mona Norbäck, Lars Ekberg och Peter Filipsson, CIT Energy Management. http://www.laganbygg.se/byggnadsintegrerad-styrning-av-ventilati__160


För mer information:

Martin Hogmalm, vd, Kabona AB, 0708-11 61 40, martin.hogmalm@kabona.com

Rikard Larsson, marknadschef, Kabona AB, 072-167 34 04, rikard.larsson@kabona.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.