Skip to main content

Hovrätten Stuttgart: Marknadsföringen av Tennant ecH2O-teknik döms som vilseledande. Domstolsbeslut: ”Aktivt vatten” inte bättre än kranvatten

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 11:32 CEST

Winnenden, juni 2013 – Avgörande dom i hovrätten i Stuttgart: Påståenden i Tennants reklam rörande ”ecH2O-teknik” har dömts som vilseledande. Ett av tillverkarens påståenden var att kombiskurmaskiner utrustade med denna teknik använde vatten som ”aktiverats” med elektricitet och att dessa maskiner inte behövde några kemiska rengöringsmedel för att rengöra golv. Faktum är att ”aktivt” vatten inte är mer effektivt än kranvatten. Dom föll mot US American Tennant Company, Tennant GmbH & CO. KGs tyska dotterbolag i Kirchheim/Teck. Tennant krävs nu på kostnaderna för den rättsliga tvisten, men de kan dock fortfarande komma att överklaga domen.

Efter att ha utfört egna praktiska tester begärde Kärcher ett expertutlåtande från det välkända vetenskapliga institutet MicroMol i Karlsruhe. Alla utredningar kom fram till samma resultat – det gjorde även den opartiska experten Thomas Hofmann (Zürich University of Applied Sciences) som utnämnts av hovrätten: Tennants kommersiella påståenden avseende processtekniken för det ”aktiva” vattnet är vetenskapligt ohållbara. Det faktum att vissa användare fortfarande tror att de kan se att en viss rengöringseffekt uppnås trots att man bytt till rengöring utan tensid kan enkelt förklaras, enligt expertvittnet Thomas Hofmanns erfarenhet: Även efter att man bytt till rengöring utan tensid, avges fortfarande dessa från den porösa golvytan i ungefär sex månader som ett resultat av ”frekvent felaktig dosering (överdosering)”. Inledningsvis resulterar denna gradvisa nedbrytningsprocess ofta i en upplevd förbättring av ytan. Så fort det överskott av rengöringsmedel som byggts upp i materialet har förbrukats börjar dock smutshalten åter att gradvis öka.

Följande påståenden har fastställts som missvisande:
• ec-H2O teknik – Aktiverar vatten så att det kan agera som ett kraftfullt rengöringsmedel
• ec-H2O – Skapar sitt egna kraftfulla rengöringsmedel
• ec-H2O är kostnadseffektivt då man inte behöver köpa något rengöringsmedel för kombiskurmaskiner
• ec-H2O är en beprövad teknik

I sitt utslag fastställde hovrätten obestridligen att smuts orsakad av substanser som innehåller mineralolja inte kunde avlägsnas genom att använda en kombiskurmaskin med ecH2O-teknik.

I sin skriftliga redogörelse för utslaget accepterade rätten bevisningen som lagts fram: ”[...], att rengöringseffekten för vatten behandlat med ecH2O-teknik inte är bättre än rent kranvatten och i synnerhet inte kan jämföras med effekten för ett starkt eller kraftfullt rengöringsmedel eller allrengöringsmedel.”

”Vi välkomnar rättens beslut att följa de vetenskapliga argument som lagts fram av det expertvittne rätten utsett”, säger Markus Asch, vice ordförande i Kärcher-koncernens styrelse. ”Med detta utslag har branschen utövat den bästa formen av självreglering till förmån för konsumenterna”. Andra konkurrenter och branschorganisationer slöt sig till Kärcher när de offentligt ifrågasatte hur effektivt ecH2O var och utförde också vetenskapliga studier och praktiska tester.


Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Presstalesman Frank Schad
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
DE-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195/14-2684
Fax: +49 7195/14-2193
frank.schad@de.kaercher.com

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG är en världsomspännande koncern med över 9600 anställda i 60 länder och agenter som täcker snart samtliga nationer. Kärcher är världsledande tillverkare av innovativa rengöringsprodukter för både professionella och som privata användare. Sortimentet omfattar bland annat högtryckstvättar, grovdammsugare, fönstertvättar, skur- och sopmaskiner, biltvättar och redskapsbärare för markvård.
 
Kärcher AB är ett helägt dotterbolag till det tyska moderbolaget, Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Företagets huvudkontor finns i Göteborg och med säljare, återförsäljare och servicepartners i hela landet.

Bifogade filer

PDF-dokument