Skip to main content

7 av 10 chefskvinnor rekommenderar andra kvinnor till chefsjobb

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 11:06 CEST

Kvinnliga ledare brinner för sitt chefsjobb, de har höga ambitioner och siktar mot den allra högsta toppen. Hälften säger att de har vetat, ända sedan de var barn, att de ville bli ledare. Det visar den undersökning som presenterades idag av Kairos Future och Women Executive Search. 

Studien ”Stjärnkraft” fokuserar på vad de erfarna ledarna som tagit sig fram i yrkeslivet anser om sin, och andra kvinnors, roll på arbetsmarknaden.

Kvinnliga ledare är mycket passionerade i sina arbeten och väljer arbetsplatser som speglar deras egna värderingar. De är på många punkter mer självsäkra än sina manliga kollegor men har svårt att nå fram via traditionella rekryteringsprocesser, istället är det nätverken som är avgörande. Åtta av tio kvinnor uppger att de har blivit headhuntade någon gång i sin karriär.

Tydliga karriärplaner och flexibilitet skulle underlätta chefsrollen mest. Kvinnliga ledare anser att den viktigaste åtgärden för att få en mer jämställd arbetsplats är ett trovärdigt engagemang hos VD och ledningen i jämställdhetsfrågor.

Men situationen i arbetslivet är långt från idyllisk för många kvinnliga ledare. Dessutom visar undersökningen att en betydligt större andel av de kvinnliga ledarna både gör mer och tar större ansvar för hemmet än sina manliga kollegor. Det resulterar bland annat i att 6 av 10 chefskvinnor använder hushållsnära tjänster – men bara 2 av 10 chefsmän.

-  Att som arbetsgivare bli bättre på att attrahera och utveckla de kompetenta chefer och ledare som är kvinnor är en mycket viktig fråga. Resultaten visar att ett arbetsgivarvarumärke som uppmuntrar till jämställdhet, och som skapar det flexibla utrymme som krävs för att kvinnor ska kunna  balansera sina ansvarsroller privat och professionellt, blir en vinnare i  jakten på de bästa kvinnliga talangerna, menar Pernilla Jonsson, Partner Kairos Future.

-   Att rekrytera de bästa cheferna är inget som görs i en handvändning – framför allt inte vad gäller kvinnliga ledare, där de traditionella kanalerna inte alltid räcker till. Annonser gynnar tex män i högre utsträckning än kvinnor, något som styrker det vi kallar för ”potential-dilemmat”, där rekryterare bedömer män utifrån deras framtida potential i högre utsträckning, medan kvinnor bedöms utifrån faktisk erfarenhet. Det måste vi ändra på, menar Anna Stenberg, grundare och VD WES.

För mer information, kontakta Helen Jönsson, kommunikationsansvarig Kairos Future, på 070-219 09 29 eller helen.jonsson@kairosfuture.com

En sammanfattning av studien finns att ladda ner på www.kairosfuture.com/se/publikationer/

Rapporten i siffror:

·  75% av kvinnliga ledare älskar jobbet som chef

·  7 av 10 chefskvinnor har rekommenderat andra kvinnor till chefsjobb

·  Fler än hälften av de tillfrågade kvinnorna som antingen är, eller vill bli, del av den högsta beslutsnivån inom sitt företag eller sin organisation

·  85% av kvinnliga ledare uppger att de är nöjda med sitt jobb om arbetsplatsen är jämställd och snabbrörlig

·  53% uppger att det som är svåraste med att vara chef är att få tid till att tänka långsiktigt och strategiskt

·  77% av kvinnorna anger att kvinnliga ledare blir mer ifrågasatta än manliga ledare

·  50% som uppgett att de arbetar på en mansdominerad arbetsplats uppger att de varit tvungna att förändra sitt beteende för att passa in i en mansdominerad kultur

·  65% av kvinnorna anser att ”feminism” är ett positivt laddat ord. 67% av männen anser att det är ett negativt laddat ord

·  74% av kvinnorna uppger att chefen var en viktig faktor i valet av arbetsplats

·  66% av kvinnorna uppger att de har en partner som har lika, eller ännu mer krävande jobb, men 60% av männen uppger att deras partner har ett mindre krävande jobb

·  80% av kvinnorna uppger att de är projektledarna i sin familj

·  6 av 10 chefskvinnor använder hushållsnära tjänster – men bara 2 av 10 chefsmän

·  50% av kvinnliga ledarna upplever att det finns en konflikt mellan att skaffa familj och göra karriär

·  45% av de kvinnliga respondenterna uppger att ojämställda förhållanden är något man skäms över

Om studien

Studien innehåller resultat från en omfattande undersökning där 2 000 erfarna kvinnliga ledare inom privat och offentlig sektor deltagit. Urvalet utgick främst från WES egna kandidatbas och ett urval av chefer inom Visions medlemsorganisationer. Studien består av såväl fokusgrupper som enkätundersökning, en referensgrupp av manliga ledare och förstudier.

Om WES

WES rekryterar de absolut bästa kandidaterna till befattningar på mellanchefsnivå, ledningsnivå och till styrelser och är specialister på att identifiera och inkludera marknadens bästa kvinnliga ledare i varje rekryteringsprocess. Vår vision är att aktivt öka andelen kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv och offentliga organisationer genom att identifiera och inkludera de bästa kvinnliga kandidaterna på marknaden i varje rekryteringsprocess. Ekvationen är nämligen mycket enkel: Fler kvinnliga kandidater med rätt kompetens som utvärderas för varje chefsposition, ger fler kvinnor i företagsledningarna framöver. Läs mer på www.womenexecutivesearch.se

Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm, vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.comKommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera