Skip to main content

Kalmar Energi + Linnéuniversitetet + IoT = sant!

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2019 08:15 CEST

Fredrik Ahlgren, universitetslektor på Linnéuniversitetet (vänster). Mikael Westling, projektledare IoT på Kalmar Energi (höger)

Linnéuniversitetet och Kalmar Energi har påbörjat ett samarbete inom uppkopplade sensorer, det som kallas internet of the things (IoT). Kalmar Energi har donerat två stycken LoRaWAN-gateways till Linnéuniversitetet som kommer att möjliggöra för sensorer att skicka data till nätet via ett strömsnålt IoT-nätverk. Utrustningen kommer att göras öppen för både studenter och allmänhet via det öppna nätverket The Things Network (TTN) och används redan i befintliga kurser.

- Genom satsningen har vi skapat förutsättningar för både studenter och invånare i Kalmar att testa idéer inom IoT och den här typen av samarbeten är nödvändig för att skapa en grogrund för utveckling i Kalmarregionen, säger Fredrik Ahlgren, universitetslektor på Linnéuniversitetet.

Förhoppningen är att samarbetet ska bidra till ökad konkurrenskraft för våra studenter inom drift och data/IT, samt lokala företag som börjat intressera sig för digitaliseringslösningar. Eftersom nätverket är öppet kan vem som helst bygga sensorer och koppla upp dessa mot nätverket, vilket gynnar regionens digitaliseringsresa för att möta framtidens möjligheter och utmaningar på ett hållbart sätt.

- Att erbjuda ny infrastruktur är en naturlig del av Kalmar Energis utvecklingsarbete. Kan det dessutom möjliggöra idéer inom IoT-lösningar vore det fantastiskt. Jag ser fram emot att följa utvecklingen framöver, avslutar Mikael Westling, projektledare IoT på Kalmar Energi.

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi sol-, vind-, vatten- och biobränsleproducerad el till ca 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner och har drygt 90 medarbetare.