Skip to main content

Beslut från extra kommunstyrelsesammanträde, Karlshamns kommun

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 15:01 CET

Beslut från extra kommunstyrelsesammanträde, Karlshamns kommun, tisdagen den 14 november 2006, Asarumssalen, Rådhuset.

Ärende: Yttrande från Karlshamns kommun angående Blekinge Tekniska Högskolas framtida lokalisering
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande.
Bakgrund: Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola fattade i juni i år ett beslut om att BTH:s verksamhet ska koncentreras till ett huvudcampus och att styrelsen ska låta utreda hur verksamheten på andra orter ska bedrivas i fortsättningen. Mot denna bakgrund har ett underlag tagits fram som belyser olika lokaliseringsalternativ. Av underlaget framgår att en omlokalisering tidigast kan ske sommaren 2009 som då ger en besparing på mellan 7,7 miljoner kronor och 8,6 miljoner kronor per år efter fyra år, beroende på alternativ.
Karlshamns kommun anser att BTH framledes ska vara lokaliserad på de tre nuvarande campusorterna, Karlskrona, Ronneby och Karlshamn.

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).