Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott,

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 10:09 CEST

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlshamns kommun, tisdagen den 7 augusti 2007, Mörrumssalen, Rådhuset

Ärende: Förslag till detaljplan – Asarum 13:37 och 13:67 (Notavalla)
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ha någon erinran mot förslaget.
Bakgrund: Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Asarum 13:37 och 13:67 i Notavalla, Asarum, har tidigare varit ute på samråd. Förslaget ställs ut för allmänna synpunkter under perioden 9 juli-29 augusti. Planens huvudsyfte är att ge möjlighet till fyra nya bostadstomter samt utökning av befintlig tomt. En kulturmiljöutredning har gjorts av Blekinge Museum. Länsmuseets bedömning efter utredningen är att det ur antikvarisk aspekt inte föreligger några hinder för genomförandet av planerad exploatering. Inom planområdet ska en gata namnsättas och förslag till namnsättning har tagits fram.

Ärende: Förslag till detaljplan – del av Strömma 1:7
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ha någon erinran mot förslaget
Bakgrund: Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Strömma 1:7, Strömmaområdet vid gamla bomullsspinneriet, sydöstra Asarum, har tidigare varit ute på samråd. Det bearbetade förslaget ställs nu ut för synpunkter under tiden 9 juli-29 augusti. Syftet med detaljplanen är att främst skapa nya villatomter men även parhus. Planen möjliggör 34 nya villatomter och 12 tomter för parhus alternativt 40 villatomter. Inom planområdet ska tre vägar och kvarter namnsättas. Ett förslag till namnsättning har tagits fram.

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).