Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 14:09 CEST

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlshamns kommun, tisdagen den 9 september 2008, Mörrumssalen, Rådhuset

Ärende: Nya lokaler för turistverksamheten i Karlshamns kommun Beslut i ärendet tas i kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets begäran om kompletterande uppgifter. Bakgrund: Karlshamns turistbyrå är sedan 1989 inrymd i lokaler på Ronnebygatan 1 i Karlshamn. Näringslivsenheten har sedan hösten 2007 varit uppmärksam på lediga lokaler med centralt läge för en ny placering av turistbyrån. Enligt ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 maj 2004 är intentionerna att i första hand finna lokaler för turistbyråns verksamhet i det egna kommunala fastighetsbeståndet.

Ärende: Ansökan om stöd till planeringsinsatser för vindkraft Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ett anslag på 125~000 kronor ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande till planeringsinsatser för vindkraft. Bakgrund: Karlshamns kommuns översiktsplan, som är antagen i mars 2007, behandlar vindkraftsfrågan på en övergripande nivå. I översiktsplanen redovisas vindkraftslokaliseringar utifrån länsstyrelsens rapport "Storskalig vindkraftsetablering i Blekinge län" vilken bygger på lönsamma vindenergilägen längs kusten. Översiktsplanen initierar särskild fördjupning när det gäller möjligheterna till att bygga ut vindkraften i Karlshamns kommun. Färdigställd handling ska utgöra ett underlag och stöd vid vidare plan- och bygglovssammanhang samt skapa dialog med markägare, vindkraftsintressenter och andra aktörer inom sakområdet.

Ärende: Säkerhetsrapport Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om fortsatt utredningsarbete kring kommunens IT-säkerhet och reservkraft. Bakgrund: Utredningsarbete har startat och pågår inom utbildningsnätet, tele- och datatrafiken samt när det gäller utökad kapacitet av reservkraft.

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).