Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlshamns kommun, tisdagen den 2 september 2008, Mörrumssalen, Rådhuset

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 13:45 CEST


Ärende: Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av företagshälsovård Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget.

Bakgrund: Den 19 augusti beslutade kommunstyrelsen att delegera beslutet om förfrågningsunderlaget kring upphandlingen av företagshälsovården till arbetsutskottet. Upphandlingen gäller tjänster inom företagshälsovård, förebyggande arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbete. Avtalstiden är 1 januari 2009-31 december 1010 med option på ytterligare 24 månader till samma villkor.

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).