Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, tisdagen den 31 mars 2009, Mörrumssalen, Rådhuset

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 11:50 CEST

Ärende: Naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen avseende del av Guö 3:1
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avtalet.
Bakgrund: Det område som ska köpas av Kärnhem AB enligt pågående planarbete och markanvisningsavtal består delvis av en bergskant ner mot Guöviken. Med syfte att bevara och sköta naturmarken har under planarbetet ett förslag till naturvårdsavtal tagits fram med Skogsstyrelsen som avtalspart. Skogsstyrelsen erbjuder sig enligt avtalet att utföra erforderlig skötsel av området på sin bekostnad, mot inskränkning i fastighetsägarens rätt att fritt avverka i området. Avtalet kommer att belasta fastigheten och övertas av den blivande fastighetsägaren Kärnhem.


Ärende: Markanvisningsavtal Guö 3:1
Utgår.


Ärende: Avsiktsförklaring cykelturistleden "Sydostleden"Utgår.


Ärende: Varuförsörjning Karlshamns kommuns landsbygd
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna varuförsörjningsrapporten (ersätter varuförsörjningsplanen).
Bakgrund: Rapporten fungerar som kommunens och länsstyrelsens handlingsplan för en god försörjning av varor och tjänster på landsbygden, bland annat dagligvaror och bensin i gles- och landsbygd (sker antingen som lån eller bidrag till företag eller som hemsändningsbidrag). I Karlshamns kommun betraktas Karlshamn, Asarum och Mörrum med omnejd som tätortsområden. Resten av kommunen räknas som landsbygd.


Övriga ärende
Förstudie Natur och friluftscentrum - förlängning av projekttiden
Bidragsregler för de lokala studieförbunden i Karlshamns kommun
Val av representanter i arbetsmarknadsrådet i Karlshamn


För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).