Skip to main content

Första sammanträdet med “nya” kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 16:27 CET

Vid sitt senaste sammanträde, måndagen den 6 november, fastställde kommunfullmäktige i Karlshamns kommun skattesatsen för 2007. Dessutom valdes ordförande i kommunfullmäktige för den kommande mandatperioden. Kommunfullmäktige tog också ställning till hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och ungdomar.

Till ordförande i kommunfullmäktige valdes Ethel Duvskog, (s), till förste vice ordförande Anita Martinsson, (s), och till andre vice ordförande Irène Ahlstrand, (m).

Skattesatsen för 2007 i Karlshamns kommun beslutades vara oförändrad och fastställdes till 21:89 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade också att godkänna den slutrapport som arbetsgruppen för hälsoinsatser för barn och unga presenterade. Rapporten innehåller förslag på hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och ungdomar.
Rapporten har tagits fram på uppdrag av den politiska koalitionen i Karlshamns kommun. Den politiska koalitionen består av socialdemokraterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

Förslagen omfattar bland annat tidiga insatser som kan förebygga våld och droger.

Bland annat föreslås stimulansbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamheter, samverkan och gemensamt förhållningssätt i den kommunala organisationen och förebyggande arbete och tidigt stöd från sociala myndigheten.

Kommunfullmäktige beslutade om en sammanhållen kommunal beslutshantering när det gäller barns och ungas villkor. Folkhälsosamordnaren ska fungera som stödjande resurs i detta arbete.