Skip to main content

Höjd ersättning till daglig verksamhet

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2019 13:29 CET

Karlshamns kommun har beslutat att nästan fördubbla habiliteringsersättningen för de som deltar i daglig verksamhet. Detta påverkar i dagsläget drygt 150 personer.

Personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, får från och med den första januari i år 14 kronor i timmen istället för 7,50 kronor. Detta enligt beslut i nämnden för arbete och välfärd.

– Det är viktigt för alla människor att ha en meningsfull sysselsättning och för oss att följa lagstiftningens intuition som är att daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna. Det kan också vara en del i en plan för att öka en persons möjligheter att få ett arbete, säger Agnetha Lindblom Eriksson, verksamhetschef inom Stöd och service i Karlshamns kommun.

Karlshamns kommun fick under 2018 ett extra bidrag från Socialstyrelsen för att främja en höjning av habiliteringsersättningen. Den 25 februari betalas den nya ersättningen ut retroaktivt från den första januari i år.

Läs mer om daglig verksamhet på kommunens webbsida.

Kontakt: Agnetha Lindblom Eriksson, verksamhetschef Stöd och service, telefon 0454-817 09.